TINE med trinnvis meierikutt

Nedleggingen av anleggene i Meldal og på Berkåk skal skje over flere år.

Dette er klart etter en dialog mellom TINE og de berørte kommunene.

Anlegget i Meldal skal drives fram til våren 2011, mens Tines anlegg på Berkåk skal være i drift fra til vinteren 2012/2013.

Styret i konsernet vedtok i juni å legge ned meierianleggene. Årsaken er at TINE har en stor overkapasitet når det gjelder produksjon av smør, konsentrater og tørkede produkter.

Les: Legger ned i Meldal og på Berkåk

I tillegg til anleggene på Berkåk og i Meldal skal anlegget på Tolga legges ned. I alt 70 ansatte berøres av nedleggelsene.