Hopp til innhold

1500 griser døde etter svikt i dyrehold

En mann i Trøndelag er nå tiltalt i saken.

Bildet viser en politiforseglet dør på gården hvor 200 griser ble funnet døde.

FANT LEVNINGER: Politi og Mattilsynet rykket ut og fant levninger i januar i år.

Foto: Vegard Woll / NRK

Etter en bekymringsmelding rykket politiet og Mattilsynet ut til en gård i Trøndelag 9. januar 2023.

Der ble det funnet levninger etter det som først ble anslått til å være over 200 døde griser.

Levningene lå spredt rundt i driftsbygningen og i gjødselkjeller. 76 gjenlevende griser måtte avlives av dyrevelferdsmessige hensyn.

– Dårlig levemiljø

Politiet har sammen med Mattilsynet gjort en rekke undersøkelser for å finne ut av hva som har forårsaket grisenes død, omfanget av dette og hvor lenge det har pågått.

Det skriver politiet i ei pressemelding torsdag.

Dette har resultert i at en mann, som tidligere har hatt status som siktet i saken, tiltales etter dyrevelferdsloven.

Vi mener den tiltalte har unnlatt å sørge for at hans besetning med gris har fått tilstrekkelig tilsyn og stell. Dette blant annet ved mangelfull tilgang til vann og mat av god kvalitet, mangelfull oppfølging og behandling av sykdom, samt mangelfullt renhold og fravær av daglig tilsyn, sier påtaleansvarlig i saken, politiadvokat Amund Sand.

Videre mener vi disse manglene har medført et dårlig levemiljø for grisene.

1500 griser har dødd

Politiet mener dette har pågått siden november 2021, og at om lag 1500 griser har dødd i denne perioden som følge av svikt i tilsyn og stell.

Vi mener manglene ved tilsyn og stell har forverret seg gradvis gjennom tiltaleperioden, fortsetter politiadvokat Amund Sand.

De omtrent 1500 grisene har i denne perioden dødd som resultat av ulike former for svikt i dyrevelferden.

Det var ikke mulig å fastsette hvor mange døde griser det lå levninger av i driftsbygningen ved politiets ankomst 9. januar i år. Men øvrig etterforskning viser at det er snakk om cirka 1500 griser.

Den tiltalte mannen har ovenfor politiet i det alt vesentlige erkjent straffskyld for de forhold tiltalen omhandler, står det i pressemeldinga fra politiet.

Det er berammet hovedforhandling i saken ved Trøndelag tingrett 30. oktober. Tre dager er satt av til saken.