– Barna blir rettsløse

Berit Opheim har 20 års erfaring som tilsynsfører for barnevernet. Hun har opplevd å ikke bli hørt når hun rapporterer om overgrep i fosterhjem.

Tilsynsfører Berit Opheim

– Jeg har opplevd veldig mye rart i mine år som tilsynsfører, sier Berit Opheim. Hun sier hun er dypt bekymret for barna som ikke blir sett og hørt.

Foto: Ella Berit Mathisen / NRK

Hun er ikke overrasket over Adresseavisens avsløringer om overgrep i fosterhjem.

– Min erfaring er at barnevernets saksbehandlere ofte har et bestemt syn på forholdene i fosterhjemmet. Selv om de mottar nye opplysninger i en sak endrer de sjelden oppfatning, sier Berit Opheim.

Ingen uanmeldte besøk

Hun har jobbet som tilsynsfører i barnevernet i 20 år. En tilsynsfører er oppnevnt av barnevernet, og skal kontrollere at barnet får tilfredsstillende omsorg i fosterhjemmet.

Tilsynsføreren skal besøke fosterhjemmet fire ganger i året og besøkene skal være varslet på forhånd.

– Fire ganger i året er for lite. Dessuten bør vi kunne komme på uanmeldte besøk, sier Opheim.

Dokumenter «forsvant»

Berit Opheim har ved en anledning opplevd at et fosterbarn - ei fem år gammel jente - har fortalt henne om overgrep.

– Jeg ba barnet om å også tegne det hun hadde opplevd. Denne tegningen viste jeg til sakkyndige psykologer som ble rystet, forteller hun.

Etter at hun rapporterte til barnevernets saksbehandler skjedde det imidlertid ingenting, til tross for at hun tok kontakt med vedkommende flere ganger.

– Jeg opplevde derimot at saksbehandler ble irritert på meg fordi jeg presset på om denne saken, sier Opheim.

Til slutt «forsvant» disse dokumentene fra saksmappa til barnet og det ble plutselig en ikke-sak.

– Barna blir rettsløse

Opheim sier at i denne saken, som i mange andre saker, hadde saksbehandleren et veldig godt og nært forhold til fosterforeldrene.

– Jeg mener barnas rettssikkerhet trues når forholdet mellom saksbehandler og fosterfamilie er for tett, sier den erfarne tilsynsføreren.

I Forskrift om fosterhjem heter det at "Tilsynsfører skal (...) ha en uavhengig funksjon i forhold til barneverntjenesten og fosterforeldrene, men skal samarbeide med barneverntjenesten til beste for barnet".

Barneverntjenesten skal på sin side motta og følge opp rapporter fra tilsynsføreren.

– Men når tilsynsførers rapporter ikke blir tatt på alvor, hvem skal da barna henvende seg til og vite at de blir hørt? spør Berit Opheim.