Tilsyn ga ikke nødvendige svar

Viktoriasenteret opplevde klagestorm i fjor. Nå har det blitt gjennomført et utvidet tilsyn ved familiesenteret, men politikerne er ikke blitt klokere på hvorfor så mange klaget.

Viktoria familiesenter

Familiesenteret Viktoria har fått mange klager fra familier som mener ikke fikk den hjelpen de trodde de skulle få ved senteret.

Foto: Anders Ulvolden / NRK

I fjor fikk Trondheim kommune en rekke klager fra familier som hadde bodd ved Viktoriasenteret.

De mange klagene førte til at det ble besluttet å gjennomføre et tilsyn. Etter et utvidet tilsyn får senteret kritikk av Fylkesmannen for å ikke la foreldrene være med å bestemme nok, men ingen lovbrudd er blitt avdekket.

Geir Waage

Kommunalråd for Arbeiderpartiet, Geir Waage forventer flere svar.

Foto: Anders Ulvolden

– Vi ser at Viktoria har mange gode systemer som de jobber etter, og god kompetanse. Så ser vi at i noen saker så har de ikke god nok oversikt over om de følger opp rutinene, og om måten de har besluttet å jobbe på blir gjennomført i praksis.

Det sier assisterende utdanningsdirektør hos Fylkesmannen i Sør-Trøndelag, Jostein Magne Krutvik.

Får ikke svar

Kommunalråd for Arbeiderpartiet, Geir Waage, synes det er rart at tilsynsrapporten ikke gir flere svar på hvorfor så mange klaget.

– Vi må huske at på våren og vinter 2014, så ble det meldt om 20 klager på Viktoriasenteret av 32 klager totalt. Jeg føler ikke at vi får godt nok svar på hvorfor det var så mange som klaget nettopp på Viktoriasenteret av de foreldrene som ble henvist dit.

Intervjuet ikke familiene

– Det er viktig at man systematiserer den innhentingen man får av informasjon fra foreldrene slik at man kan bli bedre. Det er jo en del foreldre her som opplever at de ikke har noen reel medvirkning, sier kommunalråd for Høyre, Merete Baustad Ranum.

Ingen i familiene som bodde ved senteret ble intervjuet av fylkesmannen under tilsynet, bare de ansatte.

– Vi får stort sett positive tilbakemeldinger

Ved Viktoria-senteret ønsket de at brukerne også skulle intervjues da fylkesmannen kom på tilsyn, men det skjedde ikke. For ifølge leder Karin Bele får de mest positive tilbakemeldinger.

– Det er viktig for oss å ta tak i brukerne sine opplevelser og at vi løser det på en god måte for hver familie som vi gir hjelp. Forbedringer vil det alltid være muligheter for. Vi vil helt sikkert gjøre endringer og justeringer i forhold til våre rutiner og hvordan vi dokumenterer det.

Stiller krav

Geir Waage mener det bør bli lagt frem en sak for politisk behandling bygd på tilsynsrapporten, hvor også rådmannen gir sin faglige vurdering av tilbudet ved familiesenteret.

– Rådmannen vil komme med orientering til formannskapet når vi har satt oss godt inn i saken, sier kommunaldirektør for oppvekst i Trondheim kommune, Gunn Røstad.