Tilrettelagte avhør

Resten av dagen i dag, i morgen og onsdag vil bli brukt til å spille av de tilrettelagte avhørene av de to fornærmede guttene i saken. Disse ble også avspilt i tingretten.