NRK Meny
Normal

Tilnærmet monopol på boligtomter i Trondheim

Et fåtall eiendomsutbyggere kontrollerer boligtomtene i Trondheim. De kan dermed presse opp prisene på boligene.

Boligutbygging

Store utbyggeres kontroll på tomter i noenlunde likt i alle storbyer.

Foto: Stein Lorentzen / NRK

NRKs undersøkelser viser at ti store eiendomsutviklere kontroller nesten hele tomtereserven i Trondheim. En tidligere rapport fra konkurransetilsynet viser at de tre største eiendomsutviklerne kontrollerer hele 74 prosent av tomtene. Byplansjef i Trondheim, Hilde Bøkestad opplever situasjonen som krevende.

– Vi opplever at det er noen få som har store boligporteføljer i sine hender, sier Bøkestad.

Tilgang på tomter er begrenset

Selv om boligbyggingen i Trondheim nå svarer til behovet, er prisen på nye boliger likevel rekordhøy. De fleste prospekter forlanger over 60 000 kroner kvadratmeteren. Nestleder for avdeling bygg, industri og energi, Øyvind Nilsen, tror årsaken kan være at få og store utbyggere har kontroll på tomtene.

– Det er flere aktører som opplever at tilgangen på regulerte tomter er begrenset. Noen aktører opplyser at de beste tomtene har de største aktørene sikret seg gjennom kjøp- eller opsjonsavtaler, sier Nilsen.

– Det er også en aktør som nevner at de største aktørene støvsuger markedet for tomter, legger han til.

– Lave priser er en illusjon.

Store utbyggeres kontroll på tomter i noenlunde likt i alle storbyer. Konkurransetilsynet mener de tre største har 79 prosent av fremtidens boligtomter i Oslo, 65 prosent i Stavanger og i Bergen har de tre største bare 57 prosent. Rolf Barlindhaug, forsker ved institutt for by- og regionforskning, har sett samme tendens i sin forskning.

– Opptil 30 prosent av de vekstkommunene vi har undersøkt opplever at når de selv er interessert i å skaffe seg areal så har utbyggere allerede inngått en avtale om et framtidig kjøp av den tomta, sier han.

Han tror også dette gir utbyggerne muligheter til å presse prisen på boligene.

– Gitt at det er få tilbydere og mange kjøpere så ligger det i systemet at det er mulighet for å ta ut høye priser på nye boliger, sier Barlindhaug.

Arkitekt Johannes Smidt i Agrarff arkitekter mener det er akkurat dette som skjer i Trondheim.

– Har man mulighet til å fordele utbyggingen sin over lengre tid så vil utbygger naturlig gjøre det, tror jeg. Dermed er det klart at boligutbygging i et visst omfang vil dempe en prisvekst. Men at man skal bygge ut så mye at prisene blir lave i det markedssystemet vi har nå, det er en illusjon, sier Smidt.

Tilgang er vesentlig

– For å få opp volumet på boligbyggingen, og dermed få prisen ned, må vi ha mindre aktører som kan utfordre de største. Tilgang til tomter er vesentlig for at selskapene kan bygge mer, sier Nilsen.

Byplansjefen Bøkestad ser at store aktørers kontroll på tomtene gjør det dyrt både for kjøperne og kommunen.

– Det er utfordrende, sier hun.