Tilfredsstillende kvartal

Det trønderske sjømatselskapet Salmar ASA leverte et første kvartal med tilfredsstillende resultater i alle selskapets virksomhetsområder. Den samlede prisoppnåelsen i kvartalet har vært god og har bidratt til inntektsvekst og fortsatt sterk inntjening for SalMar-konsernet. Inntektene var på 2,5 milliarder kroner i kvartalet, opp fra 2,4 milliarder kroner i tilsvarende periode 2017.