Tilbud om 19 nye asylmottak i Midt-Norge

Utlendingsdirektoratet (UDI) går i dialog med ordførere og rådmenn om 19 nye mulige asylmottak i landsdelen.

Nytt akuttmottak i Meråker

FLERE MOTTAK: Ett av de nye akuttmottakene i Meråker kommune. Nå kan det bli opptil 19 flere asylmottak i Midt-Norge.

Foto: Kjartan Trana/NRK

UDI hadde innleveringsfrist for tilbud om drift av asylmottak med totalt 30.000 plasser den 11. desember. Direktoratet har mottatt tilbud om drift av mottak i alle landsdeler, og 19 av disse er i Midt-Norge.

– Vi vil nå se på hvilke tilbud som er kvalifiserte, og har som mål å inngå avtaler innen midten av januar, melder UDI på egne nettsider.

Går i dialog

– Alle regionkontorene til UDI vil nå de nærmeste dagene gå i dialog med ordførere og rådmenn i potensielle vertskommuner og gi informasjon om de enkelte tilbudene, heter det videre.

Etter at kommunene har blitt informert, kommer UDI til å offentliggjøre listen over hvem som har levert tilbud om å drive asylmottak og antall plasser for hvert av tilbudene.

Mulig mottak i Snåsa

NRK meldte i går at ett aktuelt sted for et nytt asylmottak er Finsås kurssenter i Snåsa.

Kommunen opplyste i går at Nord-Norsk mottakssenter AS kommer til å levere anbud på etablering og drift av et asylmottak på Finsås. Mottaket planlegges med 206 plasser, 156 plasser for voksne og 50 for mindreårige asylsøkere. Mottakssenteret har inngått avtale om leie av hele anlegget fra slutten av mars 2016.