Hopp til innhold

Tidsreise på NTNU

Da NTH åpnet i 1910 holdt Richard Birkeland den aller første forelesningen. I går kom han tilbake for å holde den på nytt.

Video Johan Aarnes som Richard Birkeland 100 år tidligere.

Faksimile fra Adresseavisen 1922, hvor studentene ba Richard Birkeland om å bli i Trondheim.

Faksimile fra Adresseavisen 1922, hvor studentene ba Richard Birkeland om å bli i Trondheim.

Foto: NTNU / NRK

De første ti årene av NTHs liv var Richard Birkeland studentenes favorittforeleser. Matematikkprofessoren lærte bort det han hadde lært på sine studier i Paris og Göttingen.

Praktisk og teoretisk

Men før han kom så langt hadde han fått seg jobb i Vegvesenet. Han bygde bruer på dagtid og studerte matematikk på fritiden. Han hadde vel litt å slekte på, med den enda mer berømte fysikeren Kristian Birkeland som onkel. K. Birkeland fant sammen med Sam Eyde opp en prosess som kunne lage salpetersyre av luft og strøm. Det ble starten på Norsk Hydro.

Det var kombinasjonen av praktisk erfaring fra Vegvesenet og hans teoretiske matematikk-kompetanse som gjorde at Richard Birkeland ble ansatt som professor i matematikk ved NTH.

I 1922 fikk Richard Birkeland, som da var blitt rektor ved NTH, tilbud om et professorat i Oslo. Studentene ved NTH rykket da inn en annonse hvor de oppfordret han om å komme tilbake til Trondheim.

Video NTH åpner i 1910

Video. NTH åpner i 1910.

Gamle notater

I 1910 fantes det ingen lærebøker som dekket det Birkeland ville undervise i. Den som skulle bestå faget måtte da, som nå, notere flittig.

En av dem som noterte flittig, og tok vare på notatene sine var Edgar B. Skjeldsrup, den første lederen av Studentersamfundet i Trondheim (derav navnet Edgar på kaféen i det røde hus).

Da Richard Birkeland døde i 1928 trykket Edgar B. Skjeldsrup en minnetale i Under Dusken. I 1928 trykte Under Dusken i tillegg Sckjeldrups notater fra den første Birkeland-forelesningen, noe som gjør at NTNU kan gjenskape denne forelesningen temmelig nøyaktig 100 år etter at den ble holdt.

Alt er ikke like bra som før

I 2010 har lite forandret seg i måten man holder en matematikkundervisning på. Det mener i alle fall studentene, som klager på at NTNU ikke klarer å fornye undervisningen.

Her får de følge av matematikkprofessor Johan Aarnes, som gestalter Richard Birkeland anno 2010.

Les mer om Birkeland-forelesningen anno 1910 på Universitetsavisas sider.

Hva synes du? Er forelesning på tavla den beste måten å lære avansert matematikk på? Sin din mening i kommentarfeltet.