Til angrep på Trønderenergi

Naturvernforbundet anklager Trønderenergi for å planlegge vindmølleparker i strid med nasjonale retningslinjer.

Vindmølleparken på Smøla

Naturvernforbundet mener Trønderenergi vil sette opp vindmøller i områder som bør vernes.

Foto: Kjell Herskedal / Scanpix

Mads Løkeland

Mads Løkeland går til angre på Trønderenergi og deres vindmølleutbygging.

Foto: Naturvernforbundet

Mads Løkeland er leder i Naturvernforbundet i Sør-Trøndelag, og underbygger kritikken mot Trønderenergi ved å vise til at 10 av deres 12 vindkraftprosjekter er lagt til inngrepsfrie naturområder.

Går etter vinden

– På oss virker det ikke som om de vurderer andre løsninger enn de som er i strid med nasjonale målsettinger for vern av natur, sier Løkeland til NRK.

Dette er områder man anbefaler utbyggere å holde seg unna. Men Trønderenergi på sin side mener de må bygge der det er vind.

– Vi prøver å blinke ut de områdene som kan ha interessante vindforhold. Det er helt avgjørende for økonomien i prosjektene, og at det faller sammen med inngrepsfrie naturområder, har Naturvernforbundet rett i, sier daglig leder i Trønderenergi kraft, Leidulv Gagnat.

– Et direkte brudd

Leidulv Gagnat

Leidulv Gagnat i Trønderenergi sier de må bygge vindmøller der det er mest vind.

Foto: NRK

Naturvernforbundet går nå til de kommunale eierne av kraftselskapet, og mener dette er direkte brudd mot flere nasjonale føringer.

– Det virker som om man ikke bryr seg så veldig mye om de nasjonale målene og retningslinjenene som er laget. Riksrevisjonen sa jo for noen år siden at myndighetene ofte systematisk unnlater å følge retningslinjene og heller bygger ned naturen enn å verne den, siker Løkeland i Naturvernforbundet.