Tiggere forstyrrer gravferder

I Vår Frue Kirke i Trondheim har man ved flere tilfeller opplevd at tiggere åpenlyst har henvendt seg til gravfølget i det kista bæres ut.

Vår Frue kirke

Vår Frue Kirke ligger midt i Trondheim og er ei åpen kirke. Det har ført til enkelte konflikter, særlig under gravferder.

Foto: Frode Dreier / NRK

Daglig leder Lars Erik Svanholm i Svanholm begravelsesbyrå forteller til Adresseavisen at det er svært ubehagelig når tiggere stiller seg ved utgangsdøra og nekter å flytte seg mens kista bæres ut.

Plagsomt med tiggere i begravelser

Lars Erik Svanholm

Lars Erik Svanholm, daglig leder i Svanholm begravelsesbyrå, bekrefter at det har vært ubehagelige episoder i forbindelse med gravferder.

Foto: Bent Lindsetmo / NRK

Vår Frue Kirke ligger midt i Trondheim, og er ei åpen kirke.

Mange tiggere og andre hjemløse bruker kirka som oppholdssted, og det siste året har det vært flere forstyrrelser under begravelser.

Det bekrefter Lars Erik Svanholm, daglig leder i Svanholm begravelsesbyrå, overfor NRK.no.

– De som er der, har ofte litt anna kultur enn det vi trønderne har, dermed kan de oppleves som bråkete fordi de snakker høyt og bruker mobiltelefon. De kan også stå i veien for gravfølget, og vi har opplevd en del tigging i gravfølget når vi kommer ut med båren etter begravelsen, forteller han.

De fleste pårørende reagerer negativt på dette, og syns det er plagsomt med pågående tiggere når deres nærmeste skal begraves.

– Er nødt til å informere de pårørende

Begravelsesbyrået syns det er kjempefint at Vår Frue Kirke er ei åpen kirke, og mener det er synd hvis ikke kirka ikke lenger blir brukt til begravelser på grunn av ubehagelige episoder med tiggere.

– Denne kirka er ei høytidelig, flott kirke som absolutt burde ha vært brukt mer til gravferd, mener Svanholm.

Per i dag er det mellom ti og femten gravferder fra Vår Frue Kirke årlig.

– Mange ønsker å ha seremonien her nettopp fordi det er ei åpen og inkluderende kirke. Vi får forespørsler om flere begravelser, men vi ser oss nødt til å informere om hvordan forholdene er. Da er det en del som velger andre kirker, sier Svanholm.

– Det er veldig leit, for kirka er ei flott kirke, og når folk har tilknytning til ei kirke som ligger i Midtbyen, så burde de få bruke den i gravferd på samme måte som ved konfirmasjon og bryllup tidligere, mener Svanholm.

Også andre begravelsesbyråer i byen anbefaler pårørende å finne andre kirker, skriver Adresseavisen.

Når domkirka er stengt på grunn av oppussing av orgelet, er Vår Frue Kirke bortimot det eneste alternativet i sentrum.

Skjerper vaktholdet

Ragnhild Jepsen, fungerende domprost i Nidaros.

Ragnhild Jepsen, domprost i Nidaros, har skjerpet rutinene rundt vakthold i kirka.

Foto: Jon Arne Hoff Johansen

Svanholm presiserer at samarbeidet med Bymisjonen har vært veldig godt.

– De har mye folk som prøver å passe på. Men utafor kirka har de ikke samme myndighet. Den åpenlyse tigginga som skjer når gravfølget kommer ut, er nok vanskeligere å gjøre noe med enn bråkinga inne i kirka, tror Lars Erik Svanholm.

Domprost Ragnhild Jepsen i Nidaros domprosti har hørt om uheldige situasjoner under gravferder i Vår Frue Kirke.

– Vi har skjerpet rutinene våre. Vi har flere vakter og frivillige, og folk får bedre informasjon om når det holdes en begravelse i kirka. Vi stenger kirka da, og åpner når seremonien er over, sier Jepsen til Adresseavisen.