Hopp til innhold

Advarer småkommuner mot å takke ja til mer vindkraft på land

Tidligere senterpartileder Åslaug Haga vil oppmuntre kommuner til å stille areal til dispensasjon for mer fornybar energi. Varaordføreren på Frøya advarer småkommunene.

Knut Strømøy

ADVARER: Varaordfører på Frøya, Knut Arne Strømøy, vil bygge mer fornybar energi, men advarer mot mer vindkraft på land.

Foto: Eivind Furre Grøtan

CO₂ i atmosfæren
426,9 ppm
1,5-gradersmålet
+1,13 °C
Les mer  om klima

– Regjeringen bør øke støtten til utvikling av solcellepaneler, og vi må satse maksimalt på energieffektivisering, sier Haga.

Presset mot regjeringen fortsetter som følge av de høye strømprisene.

Forrige uke kritiserte tidligere LO-leder Gerd-Liv Valla regjeringen for å være passiv, bakpå og at de hadde et forklaringsproblem.

Fra før har Ap-ordførere i sørvest krevd handling, og flere stemmer i både Senterpartiet og LO har bedt om maksprisordninger.

Nå krever tidligere Sp-leder Haga at regjeringen setter i gang strakstiltak for fornybar energi. Hun har også vært statssekretær, og hun har hatt flere statsrådsposter.

I dag er Haga daglig leder i Norwea Norsk Vindkraftforening.

Solcelleapanel på bolighus på Sola i Rogaland.

Norwea ber regjeringen øke støtten til installasjon av solcellepaneler.

Foto: Adan Tassamma / NRK

Mer satsing på sol, vind og vann

Haga vil gjøre det enklere å bygge ut fornybar energi, og foreslår en tiltaksplan som fremskynder utbyggingen av ny produksjon.

Hun mener det er nødvendig å få ned konsesjonsperioden, slik at de gode prosjektene til fornybar energi blir realisert raskere. Enten det gjelder vind, sol eller opprusting av vannkraft.

– Vi må også oppmuntre kommunene til å stille areal til dispensasjon, sånn at vi kan ta ut det fantastiske potensialet Norge har for fornybar energi, sier Haga.

Hun mener det grunnleggende problemet med de høye strømprisene er at vi har for lite fornybar energi, spesielt i Sør-Norge.

– Vi må ikke gjøre ukloke og kortsiktige valg. Vi må gripe fatt i det grunnleggende problemet, nemlig å få opp mer fornybar energi, sier Haga.

Norwea ønsker også å fjerne elavgiften, for å redusere strømregningen til folk.

Åslaug Haga

Åslaug Haga ble i 2021 daglig leder for Norwea, og krever at regjeringen gjør det enklere å bygge ut fornybar energi.

Foto: Nadir Alam / NRK

Må lytte til folket

Haga påpeker hvor viktig det er at lokale beslutningstagere blir hørt i konsesjonsbehandlingen.

– Når problemene kom lokalt, stakk mange av politikerne på Stortinget halen mellom beina. De stod ikke opp for vedtakene de faktisk hadde gjort, sier den tidligere Sp-lederen.

På Frøya i Trøndelag har det vært stor motstand mot vindkraft.

– Bare se på oppmerksomheten «Folkeaksjonen mot vindkraft på Frøya» har fått. Det har spredd seg over hele landet, og viser hvor viktig det er at folket blir tatt med på råd.

Det sier Knut Arne Strømøy, varaordfører fra Senterpartiet på Frøya.

Frøya vindpark sto ferdig høsten 2020, og består av 14 vindturbiner.

Ved folkeavstemningen i 2005 ble det knapt flertall for vindkraftanlegget. Konsesjon ble gitt i 2013.

Etter det vokste motstanden kraftig. I ei ny folkeavstemning i 2019 stemte 80 prosent mot vindkraftanlegget, noe det ikke ble tatt hensyn til.

Les også Vindkraftverkene bryter folkeretten – regjeringen vil fortsette driften

Rein Storheia

Redd økonomien avgjør

Strømøy advarer andre kommuner, og mener mye av grunnen til at Frøya-befolkningen sa ja i 2005 skyldes mange år med dårlig kommuneøkonomi.

– Etter min mening hadde den dårlige kommuneøkonomien en stor og avgjørende betydning. Kommuner som har dårlig økonomi og som tror de kan spe på med vindkraft, må tenke seg om.

Han er redd for at politikerne bruker kommuneøkonomi som argument for å sette opp vindkraftanlegg.

Strømøy er samtidig enig i at det er viktig å bygge ut mer fornybar energi i Norge.

– Vi må effektivisere vannkrafta, se på bølgekraft og solenergi og ha fokus på hvordan spare på kraft. Vi må finne andre måter å produsere kraft på enn å ødelegge naturen.

Les også Tre år siden FN ba Norge om å stanse utbygging – uavklart hva som skjer med vindkraftsak

Demonstrasjoner på Storheia

Stor satsing på havvind

– Mange av tiltakene som Norwea peker på er gode tiltak.

Det sier Andreas Bjelland Eriksen, statssekretær i Olje- og energidepartementet.

– Skal vi sikre nok fornybar kraftproduksjon til rimeligere priser i framtida, trenger vi å bygge mer fornybar kraftproduksjon. Vi må forsterke overføringsnettet vårt, og vi trenger mer energisparing i landet vårt.

Havvindsatsingen til regjeringen er også noe Bjelland Eriksen fremhever.

– Planene vil bidra til at vi omtrent bygger ut havvind som tilsvarer hele det norske kraftsystemet i dag. Vi er også opptatt av å utvikle gode prosjekter på land der det er aksept for det.

Andreas Bjelland Eriksen

Statssekretær i Olje- og energidepartementet, Andreas Bjelland Eriksen.

Foto: Nadir Alam / NRK