Over ti millioner laks døde på ett år

Mattilsynet vil ha økt fokus på oppdrettslaks som lider unødig og dør.

Oppdrettslaks

Over 16 prosent av oppdrettslaksen som ble satt i sjøen i Midt-Norge i 2009 strøk med.

Foto: Marøy, Terje / SCANPIX

10,6 millioner fisk som ble satt ut i oppdrettsanleggene i Trøndelag og Møre og Romsdal i 2009 strøk med. Det viser en undersøkelse gjort av Mattilsynet.

I alt ble det satt 65,6 millioner laks i sjøen i de tre fylkene dette året, dødeligheten var på 16,1 prosent.

– Oppsiktsvekkende

Ifølge undersøkelsen døde over en tredjedel av fisken av måten den ble håndtert på eller av forhold ved lokaliteten.

Det mener Mattilsynet er en oppsiktsvekkende stor andel.

Kun 23,5 prosent av fisken døde som følge av smittsomme sykdommer.

– For mye fisk dør

Dødeligheten i de undersøkte anleggene var lavere enn gjennomsnittet i Norge i 2008, da strøk 22 rundt prosent av fisken med.

– Likevel dør det for mye oppdrettsfisk i alle deler av landet, skriver Mattilsynet i en pressemelding.

De mener at god dyrevelferd er god økonomi.

– Fokuset bør dreies vekk fra å operere med dødelighetsprosent og mot det store antall enkeltindivider som unødig lider og dør.

Velkjent problemstilling

Henrik Stenwig er direktør for helse og kvalitet i Fiskeri- og havbruksnæringens landsforening.

Han sier Mattilsynets undersøkelse belyser en problemstilling som er velkjent og viktig for de som produserer sjømat.

– Det som er interessant er at de har påvist en del variasjoner. Og når det er store variasjoner er det åpenbart forbedringsmuligheter for de som ligger dårligst an. Men den gir ingen forklaring på at dødeligheten er høyere enkelte steder enn andre som kan brukes generelt.

– Ikke for store tap

Stenwig sier det ikke det dør for mye oppdrettsfisk i norske merder, sett i forhold til målet om å produsere sjømat som det er mangel på.

– Men det er ingen grunn til å ikke optimalisere produksjonen, også av hensyn til dyrevelferd og for å sikre at matproduksjonen blir økonomisk bærekraftig, sier han til NRK.

– Er det oppdrettsfisk som lider unødig i Norge?

– Dyrevelferd er et spørsmål om å sikre hensynet til dyrene når de er i live, også for dem som skal ende opp som mat for mennesker. Det er ikke mulig å fullt unngå tap, det blir litt filosofisk om det er akseptabelt at noen dyr lider. Det er et faktum at noen dyr vil bli syke, og hvorvidt de lider unødig eller ikke som følge av matproduksjon er det vanskelig å svare konkret på.

Han forteller at næringen bruker mye ressurser på å forbedre kvaliteten på smolt for å redusere tap av fisk. De jobber også med å lage en helsedatabase som skal samle informasjon om årsakene til at fisk dør.

– Da kan vi gå helhetlig inn på årsakene, og dermed også inn på de viktige punktene å ta tak i for å redusere tapene, sier Henrik Stenwig.