Theisendammen

Theisendammen har hatt flere navn. Den ble anlagt på andre halvdel av 1700-tallet av kanselliråd Lorentz Wilhelm Thaysen, som eide Sommerseter . Da het den også Nedre Kobberdammen, Mølledammen og Bagersæterdammen. Feinschmeckere mener vi bør endre skrivemåten til Thaysendammen.

Theisendammen i Trondheim
Foto: Edny Rønne