Tester tunnelberedskap

  • Røyk fra beredskapsøvelse

    I forbindelse med beredskapstesting, ble viftene i Strindheimtunnelen i dag testet av brannvesenet. Røyken som sivet ut kom dermed fra en kontrollert brann.

    Beredskapsøvelse Strindheimtunnelen
    Foto: Jon Arne Hoff Johansen / NRK