Kommuner sender terrorregning på 50 millioner

Norske kommuner sender en regning på 50 millioner kroner til staten for utgifter i forbindelse med terrorangrepet på Utøya og Oslo 22. juli.

Blomster til minne om ofrene i Oslo og på Utøya

Norske kommuner får refundert ekstraordinære utgifter etter terrorangrepet på Utøya og Oslo i sommer. Her er blomster på Torvet i Trondheim til minne om ofrene.

Foto: Hans H. Bjørstad

Norske kommuner sender en regning på 50 millioner kroner til staten for utgifter i forbindelse med terrorangrepet på Utøya og Oslo 22. juli.

Oslo: 30 millioner kroner

Høyblokka

Regjeringskvartalet fikk store skader 22. juli.

Foto: Johansen, Erik / SCANPIX

Det er kommunal- og regionaldepartementet (KRD) som får terrorregningen fra de norske kommunene, og den største delen går til Oslo. Kommunen har hatt 30 millioner kroner i utgifter etter terrorangrepene, skriver Adresseavisen.

– Den betydelige andelen til Oslo er blant annet knyttet til de store skadene som oppsto på bygninger, sier fungerende ekspedisjonssjef Thor Bernstrøm til avisa.

Også Hole kommune og Hønefoss har fått refundert store andeler fordi disse kommunene var direkte berørt gjennom angrepet på Utøya.

Ekstraordinære utgifter

– Midlene fra KRD er penger som går til dekning av ekstraordinære utgifter kommunene har hatt i tilknytning til terroren i Oslo og på Utøya. I tillegg kommer 80 millioner kroner fra Helsedepartementet til oppfølging av rammede og pårørende i år, sier Bernstrøm.

I tillegg vil det komme 50 millioner kroner til neste år til videre oppfølging.

Pengene fra KRD har blant annet gått til å dekke overtid for rådmenn og kriseteam, til å frakte Utøya-overlevende hjem, leie av kriselokaler og utgifter til legevakt og PP-tjeneste.

Ifølge avisa har kommunene i hovedsak fått det de har bedt om.

Kommuner i Nord-Trøndelag ikke informert

Trondheim har fått refundert 980.000 kroner, mens de fire kommunene Orkdal, Skaun, Hitra og Osen har fått til sammen 400.000 kroner.

I Nord-Trøndelag har ikke kommunene visst om refusjonsordningen fordi informasjonen ikke har gått fra fylkesmannen til kommunene. Fylkesberedskapssjefen sender ut en e-post til de berørte kommunene i dag.

Innholdet som skulle vises her støttes dessverre ikke lenger.