– Terror vil endre Distrikts-Norge

Sikkerhetsarbeidet i Norge vil endre seg på grunn av 22. juli. Terrorfare vil få økt fokus, mener beredskapssjef.

Regjeringskvartalet

Kommuner i Norge gjør sitt for å forberede seg på en mulig terroraksjon.

Foto: Andersen, Aleksander / NTB scanpix

Tore Wist

Tore Wist hos Fylkesmannen i Nord-Trøndelag tror terrorfare generelt vil få større fokus i hele landet.

Foto: Tore Wist

Det er Fylkesmannen som har ansvar for samfunnssikkerheten både i fred og i krig.

Forebygging av uønska hendelser og gode planer for hvordan man skal møte katastrofer og større ulykker i fredstid, er lagt stor vekt på.

Nå tror beredskapssjef, Tore Wist, hos Fylkesmannen i Nord-Trøndelag at terrorfaren vil få økt fokus hos langt flere enn Fylkesmannens beredskapsavdelinger framover.

– Vil prege Kongeriket

– Det som skjedde 22. juli i fjor, vil prege hele kongeriket i ganske lang tid framover. Jeg tror ikke noen våger å se bort fra terrorforberedelser nå.

En viktig arbeidsoppgave for Fylkesmannen er å hjelpe kommuner med utarbeidelsen av sine beredskapsplaner. De veileder, arrangerer kurs og øvelser, og de fører tilsyn med kommunenes sikkerhetsarbeid.

– Vi mener det er viktig å ha en god grunnberedskap i Norge. Når vi har gode nødetetaer og dyktige kommuner, som er i stand til å ivareta sine innbyggere og som støtter nødetatene, da har vi kommet langt.

Simulerte bombeeksplosjon

Steinkjer kommune har tatt sikkerhetsarbeidet på alvor, og har nå laga en ny evakueringsplan for sentrum av byen.

– Både politikere og toppadministrasjonen er veldig opptatt av at vi skal ha gode planer, slik at konsekvensene av en uønsket situasjon kan ordnes raskest mulig, sier rådgiver i Steinkjer kommune, Roald Steinmo.

Og de har turt å tenke på det utenkelige, nemlig en mulig terroreksplosjon på jernbanestasjonen i sentrum.

– I starten virket det veldig vanskelig, men da vi tok for oss hvilke scenario som kunne være mulige, så var det enklere å se hva som måtte til for å få orden på situasjonen.

Fokus på rolleavklaring

Arbeidet med evakueringsplanen har vært lærerrikt, ifølge Steinmo.

– Rolleavklaring er noe av det viktigste vi har vært gjennom. Hvilken rolle har politiet? Hvilken rolle har kommunen? Alle har hver sine roller i en slik situasjon, sier han.

Også beredskapssjefen hos Fylkesmannen i Nord-Trøndelag, Tore Wist, understreker at beredskapsøvelser er viktig.

– Det viktigste er ikke hva man øver på, men at man i det hele tatt øver. Det er samarbeidsrelasjonene som betyr mest, sier Wist.

Utøya og regjeringskvartalet 22. juli

– Det som skjedde 22. juli i fjor, vil prege hele kongeriket i ganske lang tid framover. Jeg tror ikke noen våger å se bort fra terrorforberedelser nå, sier Wist.

Foto: NTB Scanpix