Hopp til innhold

Lag nyttårsforsett for tankene dine

En endring i tankemønster kan være et vel så godt nyttårsforsett som en konkret ting du skal begynne eller slutte med.

Stopp, tenk, velg

Nyttårsforsett trenger ikke nødvendigvis være konkrete ting du skal gjøre eller ikke, men like mye det å holde på gode tanker.

Foto: Christer Aasheim / NRK

2014 starter snart. 2013 er over. Inngangen til et nytt år er sett på som en anledning til å gjøre en endring i livet. Det kan handle om å slutte å bruke snus, bli flinkere til gjøre lekser, bli tynnere, spise sunnere. Lista er lang.

Men er dette den beste måten å tenke på for å få et bedre liv?

– Fins det et allment gyldig nyttårsforsett man kan gi som et godt råd som kan være til hjelp for alle?

Ragnhild Jepsen

Ragnhild Jepsen tror det å stanse opp og reflektere over hva som er godt i livet, kan være et fint utgangspunkt for å ta med seg gode ting inn i det nye året 2014.

Foto: Helge Helgheim / NRK

– Jeg tror det er helt vesentlig at vi tar oss tid til å se litt tilbake. Jeg tror ikke på de store endringene, men mer på at det er viktig å stanse opp og se på hva som er bra i livet her og nå. Stans opp og se på hva det er som gir mening, og ta mer av dét med videre inn i det nye året, sier domprost i Trondheim, Ragnhild Jepsen.

Begynn med tankemønsteret

Domprosten i Trondheim har tro på at man kan få et bedre liv hvis man tar seg tid til refleksjoner rundt det livet man lever.

Det trenger ikke være et spørsmål om tro, men det kan være mer et spørsmål om å stanse opp litt.

Og før man spør seg selv hva man skal endre på, kan det være godt å tenke over hva det er som gir glede. Hva gir deg glede i livet? Når er du glad?

– Hvor kommer gleden fra?

– Gleden kommer innenfra. De fleste svarer at gleden kommer fra det indre. En føler glede og takknemlighet over å være sammen med folk en er glad i. En føler glede når en føler mening i livet. Og det å være sammen med andre gir mening i livet, sier Jepsen.

Den store helseundersøkelsen i Nord-Trøndelag, HUNT vet også en del om dette temaet.

Livskvalitet og endringer

Siden 1984 er nordtrøndernes helse systematisk kartlagt. Undersøkelsen startet med et samfunnsmedisink perspektiv, og etter mange år med kartlegging ser man store sammenhenger mellom livsstilssykdommer, helsetilstand og psykisk helse, hvor følelsen av blant annet glede er en viktig bit.

Steinar Krokstad, daglig leder HUNT forskningssenter

Et liv med mer gåing og bæring vil gjøre folk veldig godt, tror leder for den store helseundersøkelsen i Nord-Trøndelag, Steinar Krogstad.

Foto: Frank Almås / NRK

– Livskvalitet har vært en av forskningsfeltene hele tida. Vi har data for mye, ikke minst for de viktigste folkehelseproblemene, sier forsker, medisiner og leder for HUNT, Steinar Krokstad.

Undersøkelsen har blant annet vist at det er en sammenheng mellom tro og helse. Det er laget en doktorgradsavhandling på temaet som viser at de med en tro har et helsefortrinn i forhold til de uten.

I tillegg underbygger undersøkelsen kunnskapen om at Norge har et stort problem med livsstilsykdommer, som hjerte og karsykdommer.

Legg om småting

Lederen for HUNT tror det er viktig at folk begynner å tenke helt nytt i forhold til det med å holde seg i form. At det er ikke det å gi seg selv et nyttårsløfte om å gå i treningsstudio som trenger å være det beste for å få en bedre helse.

– V må tenke helt nytt. Vi er så veldig raske til å gripe lettvinte løsninger for å slippe å bevege oss. Har vi tilbud om noe som gjør at vi slipper å reise oss fra stolen, så griper vi det. Det er kanskje nedfelt i naturen i oss fra gammelt av. Men det er en stor medvirkende årsak til fedme, sier Krokstad.

Forskeren har mer tro på å legge om småting.

– Problemet for folk i dag er at vi legger bort hverdagsaktiviteten. Bor du et kvarter unna jobben, så la bilen stå, og bruk disse minuttene på å gå til jobb i stedet. Disse minuttene vil bety veldig mye for kroppen, og det gjør også noe med tankene våre, og stressnivået. Går man til jobb gir det hverdagstrim og ekstra tankerom, sier Krokstad.

Ro deg ned

Både domprosten og forskeren er enige om at stress er usunt både fysisk og for det åndelige livet.

– Er trua svakere når vi stresser?

– Jeg tror andre tanker tar over tankene og tar rom når vi stresser, og at stress tar over plass i pannebrasken. Vi blir fjernere for tanker om tro, sier Jepsen.

HUNT har mange data om sammenhenger mellom psykisk helse og stress. Fysisk aktivitet kan motvirke stress.

– Jeg tror det er viktig med mer gåing og bæring. Ikke kjøp deg robotplenklipper. Finn gleden i fysisk arbeid, og ikke vær redd for å legge deg til kvelds og kjenne at du er sliten, sier Krokstad.

Et godt utgangspunkt for å finne fram til endringer i det nye året kan også være stille spørsmål til seg selv i hverdagen. Hvorfor er jeg sur? Hvorfor er jeg stressa? Å være oppmerksom på egne følelser og å bryte mønster kan være med på å frambringe nye positive opplevelser i året som kommer.

Raketter på nyttårsaften

Om kort tid er 2013 historie og 2014 tar over.

Foto: Falch, Knut / SCANPIX

Siste fra Trøndelag