Telenor kler av tårnet

Grått, kjedelig og lite inspirerende. Trondheims høyeste tårn skal tilbake til normalen, uten 1000-årskunsten.

Et banebrytende kunstprosjekt ble hengt opp 124 meter over bakken i Trondheim.

Året var 1997, Trondheim var 1000 år og multikunstner Pia Myrvold fikk oppdraget av Telenor å utsmykke Tyholttårnet.

Kunsten på tyholttårnet

Kunsten har ikke tålt vinden i Trondheim.

Foto: Erik Waatland

700 kvadratmeter med farger ble hengt opp. Nå skal Telenor rive ned kunstverket.

– Jeg synes det er trist at det nå skal ned, men det er helt utrolig at det har fått henge så lenge, sier Pia Myrvold, kunsteren bak prosjektet.

Myrvold sier hun hadde en garanti på at det skulle henge i to år, men hadde aldri trodd at det skulle få leve i nesten 15 år.

– Det gjør noe med kunstere når verkene blir tatt ned. Jeg hadde et håp om at det skulle leve evig og har tilbudt Telenor de digitale filene slik at de kan trykke opp nye duker. Jeg har veldig lyst til å samarbeide videre med de, sier Myrvold.

Pia Myrvold

Multikunstner Pia Myrvold vil gjerne samarbeide med Telenor igjen.

Foto: Scanpix

Reparasjoner

Vær og vind har vært en utfordring for kunstprosjektet. Over tid har det revet i kunsten og gjort det vanskelig å vedlikeholde.

– Kunsten på Tyholttårnet er nå i en forfatning som tilsier at den ikke lar seg reparere flere ganger. Kostnadene ved reparasjonene har opp gjennom årene vært av relativt beskjeden størrelse. Utgiftene har imidlertid økt og med økte behov for vedlikehold er disse nå kommet i en kategori som må vurderes, sier informasjonssjef Knut Sollid i Telenor.

Det er ikke bare det visuelle Sollid er bekymret for. Han er også redd for at løse gjenstander skal representere en fare.

Knut Sollid, regional informasjonssjef i Telenor

Informasjonssjefen sier det har vært en utfordring å vedlikeholde kunsten.

Foto: Telenor

Rives snart

– Vi synes selvfølgelig også at dette blir en fargeløs løsning. Vi er selv en av Tyholttårnets nærmeste naboer, og vil naturligvis merke dette. Med lyssetting tror vi imidlertid at noe av attraksjonen vil beholdes, men hva som eventuelt kan gjøres for å fargelegge den grå betongmassen, har vi ikke vurdert, forsetter Sollid.

Telenor har spurt flere firmaer i Trondheim om pris på rivingen.

– Anbudsforespørsel for riving er i prosess. Vi har ikke eksakt dato, men vi informerer i god tid før riving begynner, sier han.