Historiske Trondheim: Tegning av Nidarosdomens Hovedtårn

Denne tegningen viser arkitekt Helge Thiis' utkast til Hovedtårnet sett fra sør. Tilsynskommiteen uttalte seg den gang meget positivt om utkastet og tilrådde at det ble godkjent.

Thiis utkast til Hovedtårn
Foto: Faksimile/Adresseavisen

Siste fra Trøndelag

Midtnytt tirsdag med Elisabeth Strand Mølster

Midtnytt tirsdag med Elisabeth Strand Mølster