Tar opp kampen mot feilmedisinering

Etter avsløringer om feilmedisinering ved sykehjemmene i Trondheim tar politikerne grep for å fjerne problemet. Nå skal alle sykehjem sjekkes.

Medisinert

Sykehjemspasienter får stadig flere medisiner. Dette øker risikoen for uheldige medisinkombinasjoner, og nå ønsker politikerne bedre kontroll.

Foto: Randi Lillealtern / NRK

Rune Olsø

Rune Olsø i Ap ønsker at alle pasienter skal være sikre på at de får en trygg medisinering.

Foto: Arbeiderpartiet
Yngve Brox

Høyres Yngve Brox mener det er helt nødvendig med bedre kontroll.

Foto: Ole Petter Klepp / NRK

– En av de mest alvorlige feilene som kan skje ved et sykehjem er at man gir enten feil medisin eller feil dose medisin. Det kan få alvorlige følger for en pasient, sier gruppeleder i Arbeiderpartiet Rune Olsø.

I mai kom studien som viser at enkelte pasienter fikk så mye som 30 medisiner hver dag.

Forskerne hadde gått gjennom medikamentlistene til drøyt 1200 sykehjemspasienter i Trondheim, og 15 pasienter sto på en kombinasjon av medisiner som frarådes.

Vil sikre riktig medisinering

I verste fall kan den farlige kombinasjonen føre til dødsfall.

Nå varsler Olsø at kontrollen skal bli strengere.

– Vi skal sikre at riktig medisinering gis ved byens sykehjem, slår han fast.

Alle sykehjemmene i kommunen skal nå sjekkes, og det er de glade for ved Munkvoll helse- og velferdssenter.

– Det er veldig viktig at medisinen man får er riktig og blir gitt til rett tid hele tiden. Den skal jevnlig evalueres, både av sykepleierne som gir den ut og av sykehjemslegen, sier enhetsleder Morten Sagmo.

– Ikke verdig tilstand

Men ikke alle sykehjemmene har like gode rutiner som Munkvoll.

Høyres Yngve Brox er ikke fornøyd med det som har kommet fram den siste tiden.

– Det er en tilstand her som ikke er verdig, sier han, og viser til rapporter om manglende tilsyn og dårlig stell ved et av kommunens sykehjem.

Sammen med resten av partiene i bystyret stiller han seg bak forslaget om bedre kontroll.

– Det er helt nødvendig, sier Brox.