Tar ikke ut tidsbesparelsen

Jernbaneverket bruker 644 millioner kroner på en ny tunell som korter ned reisetida mellom Trondheim og Stjørdal med fem minutter. Reisende som skal lenger nord kommer likevel ikke fortere fram.

Gevingåstunellen ved Hellstranda.

Østsiden av Gevingåstunellen. bildet er tatt under arbeidet med å koble til sporveksler mellom den gamle linja til Muruvika og det nye sporet gjennom tunellen.

Foto: Stig Herjuaunet / Jernbaneverket / NRK

Innholdet som skulle vises her støttes dessverre ikke lenger.

Stjørdal stasjon

Fem minutters kortere reisetid gjennom Gevingåstunellen gjør at toget må stå fem minutter lenger på Stjørdal stasjon for å vente på kryssende tog.

Foto: Linda Bjørgan / NRK
Idar Vedul er leder for lokførerne i Trøndelag.

Idar Vedul er leder for lokførerne i Trøndelag. Han håper på reisetid mellom Steinkjer og Trondheim på ned mot én time.

Foto: Privat / NRK
Anleggsleder Mathias Hagestuen ved tunellåpningen.

Anleggsleder Mathias Hagestuen ved tunellåpningen etter at siste salve gikk 12. august 2010.

Foto: Arne Kristian Gansmo / NRK

I stedet for å gi passasjerene kortere reisetid må toget stå på perrongen fem minutter lenger.

– Det ser ikke ut til å bli så veldig stor forandring for passasjerene, spår Idar Vedul, som er leder for lokførerne på Trønderbanen.

I 30 år har han kjørt tog på den gamle banetraséen som bukter seg langs Trondheimsfjorden fra Hommelvik til Stjørdal. Denne strekningen ble innviet så tidlig som i 1881.

12. august 2010 gikk siste salve. I august 2011 går første tog gjennom den nye tunellen gjennom Gevingåsen, som det da vil ha kostet 644 millioner kroner å bygge.

Må vente i åtte minutter

Idar Vedul har oversikt over rutetabellen for Trønderbanen, hvor det går tog hver time fra Trondheim og Steinkjer.

– I dag kommer nordgående tog 49 minutter over hver hele time til Stjørdal, og må vente i tre minutter på sørgående tog.

Med fem minutter innspart reisetid får nordgående tog etter Veduls beregninger åtte minutters ventetid på Stjørdal stasjon.

– De åtte minuttene er to minutter for lite til å flytte kryssinga til neste krysningsspor nordover, som ligger på Skatval.

Bekrefter økt ventetid

Hos Jernbaneverket bekrefter informasjonssjef Dag Svinsås problemstillingen.

– Vi er klar over dette og vi jobber med saken, sier Svinsås til NRK.no.

Han sier at hensikten med ny Gjevingåstunell ikke var kortere reisetid, men økt sikkerhet.

- Dessuten øker kapasiteten mellom Trondheim og Stjørdal fra fem til åtte tog i timen.

Nye ruter i 2012

Jernbaneverket har et eget rutekontor som har anledning til å endre rutetabellene to ganger i året.

– Gevingåstunellen fører til opp mot fem minutter kortere kjøretid. Dette får vi ikke tatt med i en ny rutetabell før fra slutten av 2012, sier Svinsås.

Grunnen er at den nye tunellen alene ikke gir nok innspart kjøretid.

Fram til sommeren 2012 skal Jernbaneverket fullføre oppgraderingen av strekningen fra Hommelvik til Stjørdal, blant annet med ny jernbanebru over Stjørdalselva.

– Først da vil vi kunne sette opp rutetabeller med kortere reisetid for passasjerene mellom Trondheim og Stjørdal.

En time til by’n

Vedul håper Gevingåstunellen er første ledd i en langsiktig plan om å oppgradere hele Trønderbanen.

– Med elektrifisering og ny trasé i tunell gjennom Forbordfjellet vil reisetida mellom Steinkjer og Trondheim komme ned mot én time. I dag er reisetida 2 timer og fire minutter.

– Men det koster nok vesentlig mer enn én Gevingåstunell.

År etter år har antallet passasjerer økt jevnt og trutt på Trønderbanen.

Nedslitt materiell

Vedul håper politikerne vil sende kraftige signaler om at Trønderbanen skal elektrifiseres i nær framtid.

Elektriske tog har mye raskere akselerasjon enn dieseltog, noe som gir kortere reisetid.

– Materiellet på Trønderbanen og Nordlandsbanen er nå så gammelt at NSB snart må anskaffe nye togsett. Da er det viktig å vite om man kan bestille elektriske lokomotiver i stedet for diesellok.

Stjørdalselva og Hellstranda fotografert fra flytårnet på Værnes.

Stjørdalselva og Gjevingåsen fotografert fra flytårnet på Værnes.

Foto: Stig Herjuaunet / NRK

Innstilte tog

Det gamle materiellet gir seg utslag i innstilte tog. Senest i dag tirsdag sendte NSB ut varsel om innstilling av tog:

Vi har for tiden problemer med å få nok tog i drift, dette skylde tekniske feil på våre tog. Følgende lokaltog blir innstilt fra og med tirsdag 11. januar til og med fredag 14. januar:

  • Steinkjer - Lerkendal (tog 1762) avreise kl. 06.57, ankomst 09.16.
  • Lerkendal - Steinkjer (tog 1761) avreise kl. 14.25 ankomst kl. 16.44.

NSB skriver de beklager ulempene dette medfører, og at de gjør det de kan for å løse situasjonen.

Hvis du mener andre bør lese dette , del denne artikkelen med dine venner:

Innholdet som skulle vises her støttes dessverre ikke lenger.

Skriv din mening om hva slags togtilbud du vil ha på Trønderbanen og Nordlandsbanen i kommentarfeltet.