Tar i mot NRK-ris og ros

Distriktsprogramrådet er bindeleddet mellom lyttere, seere og nettbrukere og Mediehuset NRK Trøndelag.

Distriktsprogramrådet for Mediehuset NRK Trøndelag

F v Bjørn Engen (Ap), leder, Nord-Statland, Guro Angell Gimse (H), Melhus, Terje Fagereng (Rødt), Singsås og Ståle Busch (Frp), Namsos utgjør distriktsprogramrådet for Mediehuset NRK Trøndelag t o m 2015 sammen med Kirsti Leirtrø som ikke var tilstede da bildet ble tatt.

Foto: Jon-Annar Fordal / NRK

Både på lokalt og nasjonalt plan har NRK egne råd som drøfter og uttaler seg om NRKs tilbud.

Ønsker du å gi NRK ris eller ros - distriktsprogramrådet tar i mot og videreformidler tilbakemeldingene til NRKs ledelse.

Rådet tar i mot både kommentarer og spørsmål knyttet til NRK og er bindeleddet mellom alle som bruker NRKs ulike tjenester og de som lager dem.

Ser NRK i kortene

Rådet har en viktig oppgave med å se NRK i kortene.

Mens Kringkastingsrådet sentralt tar for seg hele NRKs innholdsproduksjon vokter distriktsprogramrådet hva Mediehuset NRK Trøndelag foretar seg.

Les mer: Dette er Kringkastingsrådet

Inn under huden

Sigrid Gjellan, regionredaktør NRK Trøndelag

Regionredaktør Sigrid Gjellan ved Mediehuset NRK Trøndelag er godt fornøyd med å ha et eget råd som titter dem i kortene.

Foto: Glen Musk / ADRESSEAVISEN

Distriktsprogramrådets medlemmer blir godt kjent med NRK.

Det gir NRK legitimitet å ha et slikt råd av folkevalgte som passer på dem. Rådet er folkets – lytternes, seernes og nettbrukernes representanter.

Distriktsprogramrådet er bredt politisk sammensatt og har fått en konkret oppgave med å følge NRK tett. Tanken er at et slikt råd skal b være nyttig både for NRK og for publikum.

Største NRK-avdeling

Mediehuset NRK Trøndelag er den største NRK-avdelingen utenom hovedkvarteret på Marienlyst i Oslo. Rundt 300 medarbeidere har sitt daglige virke i kringkastingshuset på Tyholt i Trondheim.

NRK Trøndelag har også et stort kontor på Lø i Steinkjer og mindre kontorer på Brekstad, Namsos og på Rørvik.

Les mer: NRK Trøndelag fra a til å

Godt med et bindeledd

Regionredaktør Sigrid Gjellan synes det er godt å ha et eget råd som følger NRK tett.

- Det er inspirerende for oss å ha et slikt råd som følger oss tett. Det gir oss nyttige tilbakemeldinger og jeg tror det gir medlemmene av rådet et godt innblikk i NRKs virksomhet. En viten de gjøre bruk av både i sin hverdag som politikere og som samfunnsengasjerte personer, sier Gjellan.

---

Fakta om distriktsprogramrådet

 • Leder Bjørn Engen (Ap), Nord-Statland, Guro Angell Gimse (H), Melhus, Terje Fagereng (Rødt), Singsås, Kirsti Leirtrø (Ap), Ørland og Ståle Busch (Frp), Namsos utgjør distriktsprogramrådet for Mediehuset NRK Trøndelag 2011 – 2015.
 • Det er lovpålagt at NRK skal passes på – også lokalt av et eget råd. Kringkastingsloven fastsetter at det skal være et folkevalgt råd for hvert distriktskontor. Rådet oppnevnes av fylkestinget for 4 år om gangen.
 • Distriktsprogramrådet skal uttale seg om hovedlinjene i programvirksomheten til distriktskontoret og om de programsaker som legges fram av NRK. Rådet skal være et bindeledd mellom NRK og lyttere og seere.
 • Dersom du er misfornøyd eller glad for saker og program som er laget ved det lokale NRK-kontoret kan du ta det opp gjennom distriktsprogramrådet.
 • Henvend deg til NRK Trøndelag – telefon 73 88 14 00, e-post trondelag@nrk.no eller pr post til Distriktsprogramrådet, NRK Trøndelag, 7005 Trondheim for å komme i kontakt med programrådet.


Fakta om Mediehuset NRK Trøndelag

 • Med det store kringkastingssenteret på Tyholt i Trondheim som hovedkvarter er Mediehuset NRK Trøndelag den største NRK-avdelingen utenom Oslo. NRK Trøndelag har også en stor stab på Lø i Steinkjer og medarbeidere plassert både på Brekstad, Namsos og i Rørvik.
 • De mer enn 300 medarbeidere står for en bred produksjon både for radio, tv og nett.
 • De fleste av radioens P1- og P1+-programmer blir laget av NRK Trøndelag. Her og Nå, Ønskekonserten, Norgesglasset, alle livssynsprogrammene, Nattønsket, Kveldsåpent og mange andre lages på Tyholt.
 • Rundt halvparten av alle P3-programmer lages i Trondheim og også flere P2-programmer.
 • NRK Trøndelag har også en stor fjernsynsavdeling. Programmer som Newton, Schrödingers katt, dokumentar- og underholdningsprogrammer produseres fortløpende.
 • Lokalt lages et bredt distriktstilbud med radiosendinger på P1, Midtnytt på NRK1 og et omfattende nettilbud på nrk.no/trondelag.


Les mer: Dette er allmennkringkasting

Les mer: Dette er NRKs brede medietilbud

Les mer: Dette er NRKs distriktskontorer

Les mer: Ni av ti bruker NRK hver eneste dag