Tar i bruk nytt anlegg til 19 milliarder

For første gang i historien har man plassert en gasskompressor på havbunnen i stedet for over havoverflaten. Det skal gi større og raskere utvinning.

Senking av kompresjon

Den nye løsningen til Statoil, gjør at man slipper å bygge denne kompressoren på plattformene, men kan plassere den på havbunnen over brønnen.

Foto: Statoil

Statoil har denne uken startet opp verdens første anlegg for havbunns gasskompresjon på Åsgard-feltet i Norskehavet.

– Vi er veldig glad for å få være med på dette kvantespranget. Dette gir oss økt produksjon og økt levetid. Vi ser i tillegg at dette er noe som involverer hele Åsgard-feltet og det betyr veldig mye for denne regionen, sier Siri Espedal Kindem, produksjonsdirektør for Åsgard.

Oversikt gasskompresjon

Det anslås at det har gått med rundt elleve millioner timer fra start til fullførelse. For å få dette til, er det utviklet og tatt i bruk over 40 nye teknologier, som alle har vært gjennom testing og verifisering.

Foto: Statoil

Kostet 19 milliarder

Ifølge Statoil har prosjektet har totalt kostet i overkant av 19 milliarder norske kroner.

Det som gjør prosjektet unikt er at dette er første gang i historien at en gasskompressor plasseres på havbunnen i stedet for over havoverflaten. Det skal gi større og raskere utvinning.

Morten Loktu

Områdesjef i Statoil Midt-Norge Morten Loktu.

Foto: Hans H. Bjørstad

Nå begynner utvinningsgraden å nærme seg 80 prosent. Dette er første gang noe så stort er realisert. Både i størrelse og kompleksitet. Dette er teknologi for fremtiden. Både på norsk sokkel og verden rundt, kanskje spesielt i Barentshavet, forteller områdedirektør i Statoil Midt-Norge Morten Loktu til NRK.

– At Statoil og samarbeidspartnerne har klart å utvikle og ta i bruk denne grensesprengende teknologien vil ha stor betydning for den langsiktige verdiskapingen fra norsk sokkel, sier olje- og energiminister Tord Lien.

Trykket faller etter noen år

I bakken hvor man finner gass, så er det naturlig høyt trykk i lommene hvor gassen befinner seg. Når oljeselskapene "stikker" hull på denne lomma kommer gassen ut av seg selv og opp til plattformen.

Snorre Grande

Direktør for Åsgard havbunns gasskompresjon, Snorre Grande på dagens pressekonferanse.

Foto: Bent Lindsetmo / NRK

Men etter hvert som man har pumpa opp mye gass, så faller også trykket. Til slutt er det så lavt at gassen ikke lenger greier å nå plattformen eller stedet hvor det tas imot.

For å kompensere for dette trykkfallet, har man en kompressor på plattformen som hjelper til med å øke trykket nede i brønnen.

Tar ut mer av gassen

Den nye løsningen til Statoil, gjør at man slipper å bygge denne kompressoren på plattformene, men kan plassere den på havbunnen over brønnen.

Det gjør at man kan ta ut mer av gassen som finnes i bakken.

Testing Åsgard

Testing av undervannskompressoren.

Foto: Statoil

Teknologien øker utvinningen fra Mikkel og Midgard med rundt 306 millioner fat oljeekvivalenter.

– Dette er dobbelt så mye som man får ut fra Ivar Aasen feltet og nesten like mye gass som de kan bruke i England i løpet av et helt år, forteller Morten Loktu.

Åsgard ligger på Haltenbanken i Norskehavet, om lag 200 kilometer fra kysten av Trøndelag.