Tar grep for å stoppe nettmobbing

Trondheim kommune stenger skoleelevers tilgang til mobbenettstedet Ask.fm. Organisasjonen Barnevakten mener flere kommuner bør gjøre det samme.

Skjermdump fra Ask.no

Dette er et eksempel på noe av den grove mobbinga som skjer gjennom nett-tjenesten Ask.fm. Brukerne sender meldinger som dette helt anonymt.

Foto: Skjermdump fra Ask.no

Applikasjonen og nett-tjenesten Ask.fm spredde seg som ild i tørt gress blant barn og unge i Norge i fjor, og er fortsatt i bruk hos mange.

I utgangspunktet er det snakk om et sosialt nettverk der brukerne kan stille hverandre spørsmål, men tjenesten har utviklet seg til å bli et stort mobbeproblem.

Flere har slått alarm og advart mot trenden der man antonymt kan sjikanere og trakassere andre.

– Noe av det som blir skrevet er veldig brutalt. Det hadde vært best om hele appen ble slettet, har elevrådslederen ved Verdalsøra ungdomsskole, Victoria Storstad, tidligere uttalt til NRK.

En ny mobil-applikasjon brukes til mobbing

Ask.fm er blitt et verktøy for digital mobbing. Både elever og ledelse ved Verdalsøra ungdomsskole ønsket å ta grep mot mobbinga da NRK besøkte dem i fjor høst.

De voksne hørte på ungdommene

I Trondheim mener Ungdommens bystyre at problemet er så stort, at de nå har bedt oppvekstkomiteen i kommunen om hjelp til å stoppe mobbinga.

– Ask.fm skaper stor uro, det skaper mobbing der man kan operere helt anonymt, og internasjonalt har det vært flere selvmord som kan knyttes til denne siden. Dette er ikke aktivitet som vi ønsker at ungdom skal ha på våre skoler, sier Senterpartiets Marte Løvik, som er komitéleder i oppvekstkomiteen.

Selvmordene hun viser til handler blant annet om ei 14 år gammel jente fra England som hadde blitt mobbet gjennom Ask.fm i lengre tid før hun tok sitt eget liv.

Tirsdag tok Løvik opp spørsmålet i formannskapet på vegne av Ungdommens bystyre, og resultatet er at det nå ikke skal være mulig å komme seg inn på Ask.fm fra skolenes nettverk.

Senterpartiets komitéleder i oppvekstkomieen i Trondheim Marte Løvik.

Marte Løvik (Sp) ønsker å kjempe mot mobbing på skolen.

Foto: Arne Kristian Gansmo / NRK
Merethe Clausen Moe i Barnevakten

Merethe Clausen Moe i Barnevakten mener flere kommuner bør gjøre som Trondheim.

Foto: Barnevakten.no

Kommunens IT-tjeneste har umiddelbart gitt beskjed til driftsleverandøren om å blokkere adressen, men samtidig skriver rådmannen i avgjørelsen at det er vanskelig å stoppe all tilgang til mobbenettstedet.

– Det er grunn til å anta at trafikken i hovedsak går fra elevenes private utstyr, og dette er ikke kommunen i stand til å filtrere. Digital mobbing som skjer gjennom elevens eget IKT-utstyr omfattes likevel av IKT-reglementet, og inngrep og sanksjoner kan iverksettes ved brudd på reglementet.

Barnevakten hyller avgjørelsen

Organisasjonen Barnevakten jobber for at barn og unge skal kunne bruke mediene på en trygg og bevisst måte.

– Det er nesten utelukkende mest positiv bruk av sosiale plasser der barn og unge møtes, men på Ask.fm er det nesten bare negativ bruk. Den er en versting, sier daglig leder Merethe Clausen Moe.

Barnevakten har flere ganger kritisert det omstridte mobbenettstedet, og Clausen Moe roser Trondheim for valget om å stenge tilgangen til Ask.fm på skolene.

– Det er ganske stilig, og jeg tror at ungdommene som bruker dette vil kjenne det som en lettelse at det blir tatt vekk. Jeg vil absolutt oppfordre andre kommuner til å gjøre det samme. Det sender et tydelig voksensignal, og det er jo det mange barn og unge ønsker og trenger.

Samtidig understreker hun at foreldre også har et ansvar i kampen mot nettmobbinga som skjer på Ask.fm.

– Alle vil bli glade for å få det vekk, så nå må ungdommer og foreldre ta grep for å gjøre det samme som Trondheim kommune.