Tar bort midtdelerne i Helltunnelen

Statens vegvesen har fjernet de myke midtdelerne som har skilt kjørebanene på E6 i Helltunnelen siden 2009. Det skjer selv om farten er blitt lavere gjennom tunnelen de siste årene.

Helltunnelen

De myke midtdelerne i Helltunnelen er tatt bort fordi festemekanismen er for dårlig.

Foto: Morten Andersen/NRK

For med de myke gummimarkørene har bilistene trukket lenger unna midtlinjen og satt ned farten.

– Det er driftsproblemer som årsaken til at de nå er tatt bort, forklarer avdelingsdirektør Eva Solvi i Statens vegvesen i Sør-Trøndelag.

Lavere fart

Det var på grunn av trafikksikkerheten midtdelerne ble plassert inne i den nesten fire kilometer lange tunnelen for sju år siden. For det er ikke plass til faste midtdelere i tunnelen.

Eva Solvi

Eva Solvi er avdelingsdirektør i Statens vegvesen.

Foto: Knut Opeide / Statens vegvesen

I en studie som SINTEF gjorde samme året viste det seg at bilistene trakk seg lenger unna midtlinja, og dempet farten noe etter at de 50 centimeter høye midtdelerne kom på plass.

– Men de har løsnet og nesten medført ulykker inne i tunnelen. I tillegg er de også vanskelige å holde rene, og det legger seg mye støv under dem, sier Eva Solvi.

Men tidligere har Statens vegvesen konkludert med at de ville beholde midtdelerne i tunnelen. Det har de nå altså godt bort ifra.

– Vi har andre tiltak som kompenserer for bortfallet av midtdelerne, mener Solvi.

Rumlefelt

For nå er det isteden kommet en dobbel gullstripe med såkalte rumlefelt som lager en stygg lyd hvis midtlinja krysses.

– Man blir veldig oppmerksom hvis man nå krysser midtlinja i tunnelen. Dette tiltaket er jo allerede evaluert i stort omfang over hele landet. Det har den samme effekten på trafikken som midtdelerne hadde, sier Eva Solvi i Statens vegvesen.

Hun utelukker likevel ikke at midtdelerne kan komme tilbake.

– Men da må festeanordningene bli bedre enn de er i dag, mener Solvi.