NRK Meny
Normal

Gaupe tok inntil elleve rein på en måned

Forskere tallfester hvor mye rein gaupe og jerv tar i Trøndelag.

Gaupe

Gaupene i prosjektet tok fra to til elleve rein på en måned. Resultatene er foreløpige og kan endre seg. Dette bildet er tatt i en annen sammenheng.

Foto: Per Jarle Heggdalsvik / NRK

Jerv på reinkadaver

En ung hannjerv spiser på et gammelt reinkadaver. Bildet er tatt i Verdal.

Foto: Scandlynx
Rådyr

Rådyr er gaupas viktigste bytte.

Foto: John Øystein Berg

– Vi har merket fem forskjellige gauper i Nord-Trøndelag, hvert individ har tatt fra to til elleve tamrein på en måned, sier John Odden, seniorforsker ved Norsk institutt for naturforskning (NINA).

Ved hjelp av GPS-sporing har de fulgt gauper og jerv i trøndelagsfylkene for å kartlegge rovdyrtapene.

Odden understreker at tallene er foreløpige og at de kan endre seg.

Rådyr viktigste bytte

For gaupe viser undersøkelsen at rådyr er det viktigste byttedyret, forteller Odden.

De merkede gaupene har også tatt elg, rødrev og småvilt, i tillegg til det de har tatt av rein.

– På sikt, når vi har fått fulgt nok gauper i den regionen, kan vi si litt om hvor mye gauper av forskjellig kjønn og alder tar av rein, sau og andre byttedyr i gjennomsnitt.

Jerv tok tre rein

Forskerne har også merket 15 jerver, og de har tatt fra ingen til tre rein i måneden. Det er mer komplisert å skaffe gode tall på hva jerven tar, for den er i stor grad en åtseleter.

– Den er også innom og spiser på ting som har dødd av andre årsaker enn jerv. Det kan være drept av andre rovdyr, slakterester fra elgjakta eller selvdøde dyr. Eller det kan være dyr den eller andre jerver har drept for uker eller måneder siden, forteller seniorforskeren.

Erstatning for rovdyrtap

Tanken er at denne kunnskapen skal kunne gi muligheter for bedre oppgjør etter rovdyrtap, eksempelvis for dem som driver med tamrein.

– Sånn som det er nå blir veldig mye basert på skjønn. Hvis en kan få mer objektive måter å beregne tapet på vil det være konfliktdempende.

Samtidig sier han at de nok aldri kommer til å få den fulle og hele sannheten når det gjelder rovdyrtap.

Bruker enorme områder

Forskerne har også fått informasjon om størrelsen på gaupenes leveområder. De forventet at disse skulle være små i Trøndelag.

– Vi ble veldig overrasket etter å ha fulgt noen voksne gauper, vi ser at de bruker enormt store arealer.

Ei hanngaupe har brukt et område på mer enn 4000 kvadratkilometer det siste året.

– Det er på størrelse med Østfold fylke. Og vi har ei hunngaupe som har brukt over 2000 kvadratkilometer, det er av de største leveområdene som er registrert for noe kattedyr i verden, sier John Odden i NINA.

Forskningsprosjektet startet i 2012, oppdragsgiver er Miljødirektoratet og det varer i første omgang ut neste år. Forskerne har fått hjelp av reineiere både til merking og registrering.

På nettstedet Dyreposisjoner.no kan du følge dyrene på nett

I 2013 var det åtte familiegrupper med gaupe i Midt-Norge før jakt, ifølge nettstedet Rovdata. Bestandsmålet er tolv.

Video fra Trøndelag

Lørdagens forestilling ved Kystens arv regnet nesten bort
Foto: Tom Modell Alte
Se vår "timelapse" av juliværet i Trøndelag
Promo folkemøte fra Kimen på Stjørdal