Tall om valg

Det er 366.072 stemmeberettigede i Trøndelag. Valgdirektoratet regner med at omlag 60 prosent brukte stemmeretten. Av alle de 203.374 opptalte stemmene i Trøndelag er 72 910 forhåndsstemmer. 2755 stemte blankt. 15 partier stilte liste i Trøndelag.