Taggere tagget «TOG» – på et tog

Han var med på å slå fast det åpenbare, mannen som er dømt for å ha medvirket til å ha tagget «TOG» på et tog. Og det kostet ham dyrt.

Trondheim tinghus

En mann i 20-årene fra Trondheim er i Sør-Trøndelag tingrett dømt til 21 dagers betinget fengsel for blant annet å ha medvirket til tagging på et NSB-tog.

Foto: Kjartan Ovesen / NRK

Trondheimsmannen i 20-årene ble i Sør-Trøndelag tingrett dømt til 21 dagers betinget fengsel for oppbevaring av 1,5 gram hasj, skadeverk og medvirkning til skadeverk.

Mannen må også betale 10.000 kroner i bot, og han med ut med drøyt 36.000 kroner i erstatning til NSB.

Det var ei oktobernatt i 2015 at retten fant det bevist at trønderen hadde medvirket til å ha tagget «TOG» på et NSB-tog i Trondheim. Mannen var tiltalt for å ha utført selve handlingen. Det mente også retten det var overveiende sannsynlig for at han hadde gjort, men tvilen kom tiltalte til gode.

Utarbeidet skisser hjemme

Helt konkret mente retten at mannen sammen med andre hadde planlagt å tagge flere tog den aktuelle natten, at han var med på å utarbeide skisser hjemme hos seg selv, at han befant seg innenfor gjerdet da togene ble tagget, og at han var i kontakt med sprayboksene som ble brukt under hærverket. Men retten greide ikke å bevise utover enhver rimelig tvil at det var tiltalte som faktisk utførte sprayingen/taggingen.

At han hadde tagget på en mur på Solsiden i fjor, var retten imidlertid ikke tvil om. Mannen tilstod også dette skadeverket selv. Han erkjente også oppbevaring av mindre mengder hasj.