Sykepleierkrise kan ramme kommunene

Trondheim kommunes problemer med å rekruttere sykepleiere til eldreomsorgen kan være tegn på en voksende rekrutteringskrise. Undersøkelser i 242 kommuner viser at det er størst mangel på sykepleiere.

Sykepleier

Mange kommuner sliter med å skaffe nok sykepleiere. Halvparten av sykepleierne vurderer å slutte. (Illustrasjonsbilde)

Foto: Tore Meek / NTB scanpix

Tillitsvalgt Knut Jørgen Rotabakk i Norsk Sykepleierforbund i Sør-Trøndelag mener krisen blir forverret fordi kommunene mangler en rekrutteringsstrategi.

– For passive

– Dette er kjempealvorlig. Jeg mener kommunene er litt for passive. De sier de ikke kan være lønnsledende, men resultatet blir at de ikke får tak i sykepleiere, sier Rotabakk til NRK.

Knut Jørgen Rotabakk

Knut Jørgen Rotabakk er tillitsvalgt for sykepleierne i Sør-Trøndelag.

Foto: Stein Lorentzen / NRK

Knut Jørgen Rotabakk er helt klar på at ingen kommuner kan legge seg bakpå og vente. NAVs tall for landet viser 3300 sykepleierstillinger som ikke lot seg fylle i fjor.

– Jeg mener sykepleierkompetansen er kjernekompetansen for kommunene. Har du ikke det, driver du ikke faglig forsvarlig, mener han.

Forsker Heidi Gautun ved Senter for velferds og arbeidslivsforskningsinstituttet, NOVA, tror de rekrutteringsproblemene som nå viser seg i eldreomsorgen, er tegnet på rekrutteringskrisen som kommer.

4000 nye sykepleiere

Heidi Gautun

NOVA-forsker Heidi Gautun tror høyere lønn kan gjøre noe med sykepleiermangelen.

Foto: NOVA / StudioVest

Hun sier Kommunenes sentralforbund selv har estimert behov for 4000 nye sykepleiere årlig. Dessverre viser hennes forskning at underbemanningen allerede er i ferd med å slite ut de sykepleierne som allerede er der.

– Rundt halvparten sier de vurderer å slutte på grunn av høyt arbeids- og tidspress. Mange sier de ikke klarer å gi pasientene det de trenger. Forlater de denne sektoren, vil det gi store problemer i eldreomsorgen, sier forskeren.

Senterpartiets Marte Løvik i Trondheim opplyser til NRK at kommunen har bestilt en rekrutteringsstrategi for sykepleiere.

– Den ble bestilt i budsjettet for i år, og rådmannen jobber med den nå. Bestillingen ble gjort fordi rådmannen i budsjettet sitt beskrev at kompetanse er viktig og vanskelig å få tak i. Da kan ikke vi som politikere sitte og se at det skjer uten å gjøre noe, mener hun.

Flere på heltid

Anne Cathrine Hjertaas er avdelingsdirektør for arbeidsgiverpolitikk i KS, men hun er fortsatt optimist når det gjelder å dekke kommunenes behov for sykepleiere.

– Dette er jo en sektor hvor mange jobber deltid. 67 prosent jobber deltid, og noe av løsningen vil være å få flere over på heltid, mener hun.

NOVA-forsker Heidi Gautun tror høyere lønn kan gjøre noe med rekrutteringen av sykepleiere i kommunene.

– Hvis de virkelig vil ha folk, er det jo bare å skru opp lønna. Det vet vi jo fra arbeidslivet ellers, sier Gautun.