Mener adventskalender harselerte med pasienter

Leger og sykepleiere i Namsos og Levanger stod bak en adventskalender som var ment som en ironisk spøk. Men etter sterke reaksjoner trakk Sykepleierforbundet seg fra samarbeidet om adventskalenderen.

Annbjørg Støa

FOR DRØY KOST: Adventskalenderen ble etter hvert for drøy kost for Sykepleierforbundet. Etter luke sju trakk sykepleierne seg, sier tillitsvalgt i Norsk Sykepleierforbund, Annbjørg Støa.

Foto: Magnhild Øwre / NRK

Etter en tøff høst for de ansatte ved sykehusene i Namsos og Levanger, med fare for mange oppsigelser, lagde Legeforeningen og Sykepleierforbundet i Helse Nord-Trøndelag en adventskalender som speilte dette.

De lagde sine egne humoristiske forslag til innsparinger – pakket inn som en adventskalender som de sendte til sine rundt 2000 medlemmer på e-post.

– Tanken var at dette skulle være noe enkelt og humoristisk i en tid som har vært tøff for de ansatte ved sykehusene, sier tillitsvalgt for sykepleierne, Annbjørg Støa.

«1. desember: Før hver røntgendemonstrasjon vises det ca. ti minutter med reklame, fra legemiddelindustrien og andre. Dette gir Helse Nord-Trøndelag tilgang til betydelige reklameinntekter.»

Kontroversiell adventskalender

INNSPARINGSFORSLAG: Legeforeningen og Sykepleierforbundet laget en adventskalender som spilte på mulige innsparingstiltak i Helse Nord-Trøndelag.

Foto: Magnhild Øwre / NRK

– Harselering med pasienter

Disse innsparingsforslagene som ble sendt ut til fagforeningsmedlemmene – luke for luke, dag for dag – skapte etter hvert sterke reaksjoner. Flere mente at innholdet som ble sendt ut til medlemmene var ubehagelig.

– Jeg fikk mange reaksjoner fra både ledere og sykepleiere fra ulike avdelinger. Spesielt på innholdet i luke sju i adventskalenderen, sier Støa.

«7. desember: Brystsmertepasienter som legges inn på hjerteseksjonen får ikke mat første døgnet. De må uansett være fastende for ikke bli kvalme under arbeids-EKG, eller for å kunne gjennomføre gastroskopi før utreise. De som er alvorlig syke, uansett kvalme, og vil ofte ha behov for videre undersøkelser med øsofagusekko (må faste!) eller må ev. sendes til St. Olavs for akuttoperasjon (må faste!). De aller fleste forlater hjerteseksjonen likevel etter under ett døgns liggetid og trenger ikke mat. PS: En pasientmåltid koster 160 kroner.»

– Satire gir store rom for tolkninger. Noen syntes dette var morsomt, andre at dette bare var dumt. Selv om det nok ikke var ment slik, så kunne det likevel bli oppfattet som harselering med pasienter, sier hun.

Flere kontaktet Støa for å spørre om dette var noe Sykepleierforbundet skulle være en del av, spesielt siden de ansatte i Helse-Nord-Trøndelag har vært igjennom en tøff og krevende høst.

– Dette måtte jeg ta på alvor. Derfor fant jeg det riktig å revurdere vårt engasjement i denne kalenderen, forklarer Støa.

Fra 8. desember har Legeforeningen fortsatt med kalenderen for egen regning.

Torbjørn Aas

HAR FÅTT TILBAKEMELDINGER: Administrerende direktør ved Helse Nord-Trøndelag, Torbjørn Aas.

Foto: Magnhild Øwre / NRK

– Humor må brukes med klokskap

– Jeg har fått tilbakemelding om at en del ansatte ikke synes at var greit, og det har jeg formidlet til Legeforeningen, sier administrerende direktør ved Helse Nord-Trøndelag, Torbjørn Aas.

– Humor må brukes med klokskap. Dessuten synes jeg at vi aldri skal dytte pasientgrupper foran oss. Vi skal alltid stå på pasientenes side, sier Aas.

Legeforeningens initiativtakere ønsker ikke å uttale seg om kalenderen, som fra deres side er ment som en ironisk spøk.

I kalenderen kommer fagforeningen med noen velrettede spark mot den administrerende direktøren, som de mener er veldig lite tilstedeværende:

«12. desember: Forslag fra driftsavdelingen: «Parkeringsplass til administrerende direktør leies ut fordi den er lite i bruk.»