Sykehuset innrømmer svikt etter operasjon

En kommunikasjonssvikt mellom legene på St. Olavs Hospital førte til at Andreas Stornes fra Verdal ble lam etter en ryggoperasjon for to år siden, viser en ny gjennomgang av operasjonen.

St. Olavs Hospital innrømmer at det ble gjort feil under operasjonen som gjorde Andreas lam.

Andreas Stornes

NYTT HÅP i DAG: Andreas Stornes har fått avslag om pasientskadeerstatning to ganger. Nå skal saken haste-behandles på nytt etter at sykehuset innrømmer svikt i rutinene da han ble ryggoperert.

Foto: Tariq Alisubh/NRK

NRK har tidligere fortalt om guttens kamp for å få erstatning.

Den 17 år gamle Andreas Stornes er nektet erstatning først fra Norsk Pasientskadeerstatning og fra Pasientskadenemnda i oktober i år.

Sykehuset innrømmer svikt

St. Olavs Hospital har gått gjennom ryggoperasjonen på nytt og funnet svikt i rutinene da Andreas ble operert, skriver Trønder-Avisa.

«Vår vurdering er at det forelå en systemsvikt som utgjør brudd på forsvarlighetskravet», står det i brevet sykehuset har sendt til Pasientskadenemnda.

Faren til Andreas, Knut Asle Stornes, forteller til NRK at de fikk se dette brevet denne uka.

Det viktigste for han er at gutten skal få pasientskadeerstatning.

Andreas var 15 år og ble innlagt for å få en skolioseoperasjon ved St. Olavs Hospital i september i 2012. Alt så ut til å gå bra, men dagen etter operasjonen ble gutten gradvis lam.

Andreas Stornes

FÅ MÅNEDER FØR OPERASJONEN: Han skulle bare rygg-opereres. En kommunikasjonssvikt mellom legene bidro til at lammelsen kunne oppstå, viser en ny gjennomgang av operasjonen.

Foto: privat

For dårlig kommunikasjon

Trønder-Avisa skriver at fylkeslegen slo alarm da nok en alvorlig komplikasjon oppsto ved St. Olavs Hospital tidligere i år. En gutt på 14-15 år våknet med lammelser i beina etter en skolioseoperasjon. Han ble reoperert og legene klarte å unngå at pasienten fikk varige mén.

Saken førte til en gjennomgang og sammenligning av operasjonen av Andreas Stornes. Det var da det ble oppdaget en fatal feil.

Kirurgen som behandlet Stornes oppfattet at ryggmargsfunksjonen måtte følges ekstra godt med, fordi det hadde vært signaltap under operasjonen.

«Vi har ikke funnet dokumentasjon på at denne informasjonen ble formidlet til anestesilege og overvåkningspersonell», skriver sykehuset i brevet til Pasientskadenemnda.

– Det er ikke slik det skal være. Det er et bittert utfall, sier Knut Asle Stornes.

Gjenopptar saken

Norsk Pasientskadeerstatning har tidligere sagt nei til å gi erstatning til Andreas Stornes fordi de mener at lammelsen er et utslag av en risiko som må aksepteres.

I lys av at sykehuset innrømmer systemsvikt vil Pasientskadenemnda behandle saken på nytt og vurdere om han har krav på pasientskadeerstatning.

– Vi håper det blir et positivt utfall og at han får erstatning, sier faren til NRK.

De er lovet at vedtaket skal gjøres fort.

16 år gamle Andreas Stornes fra Verdal ble lam etter en operasjon, men nektes erstatning fra Norsk pasientskadeerstatning.