NRK Meny
Normal

Nå skal sykehusene resirkulere

I løpet av 2014 skal alle landets sykehus miljøsertifiseres. Slik skal de unngå unødvendig forurensing.

Sykehuset Namsos

Ann-Kristin Lænd og Ove Pedersen jobber for å gjøre sykehusene mer miljøbevisste.

Foto: Kjartan Trana/NRK

Det betyr at alle sykehusene må lage seg et system som viser at de har kontroll over hva de belaster miljøet med. Alle ansatte skal bli mer bevisste på hva som tømmes i avløp, kastes i restavfall og forbrukes av energi.

– Mindre forurensing

Ove Pedersen er miljøleder i Helse Nord-Trøndelag, og han sier målet er sykehus som forurenser mindre.

– Vi skal hjelpe folk til å få ei god helse, og da kan vi ikke samtidig drive på en måte der vi ødelegger miljøet og på sikt ødelegger helsa til folk, sier Pedersen.

Han nevner fem områder som sykehusene nå må få bedre orden på. Nemlig energiforbruk, transport, avfall, utslipp og innkjøp.

– Noen tror at miljøsertifikatet er målet, men det er en varig adferdsendring hos oss som ansatte som er målet vårt med dette arbeidet, understreker Ove Pedersen.

– Mer sortering

Ann Kristin Lænd jobber som assisterende avdelingsleder på Sykehuset Namsos, og er positiv til at sykehusene nå skal bli mer miljøbevist.

– Hjemme er vi jo flinke til å sortere for eksempel melkekartonger, mens her sorterer vi ikke, sier hun.

Sykehuset Namsos

Sykehuset Namsos er blant sykehusene som skal miljøsertifiseres og forurense mindre i løpet av neste år.

Foto: Sykehuset Namsos / NRK

I løpet av 2014 skal alle landets sykehus sertifiseres etter den såkalte iso 14001-standarden.

– Dette er et system der vi skal prøve å få kontroll over forurensingen, og forurense mindre. I tillegg skal vi også forbruke mindre, sier Ove Pedersen i Helse Nord-Trøndelag.

Også i dag har sykehusene bra kontroll med dette. I miljørommet på Sykehuset Namsos steriliseres alt av bandasjer og engangsutsyr før det kastes. Spesialavfall blir altså sortert, men de to sykehusene bare i Nord-Trøndelag kaster 400 tonn restavfall i året. I tillegg bruker de så mye strøm som forbruket til minst 1000 eneboliger.

Mye avfall

– Vi har jo 2300 medarbeidere, så det blir noen kilo avfall til sammen ja. Men det aller viktigste er at vi får bedre kontroll med hva vi kjøper inn. For alt vi kjøper inn, skal jo ut igjen som avfall, sier Pedersen.

Ann-Kristin Lænd innrømmer at det nye systemet virker omfattende for de ansatte.

– Det er ganske omfattende ja, men egentlig liker vi det slikk også. Når det først er bestemt, går det nok greit, sier hun.