Sykehusdirektøren tar personlig ansvar

Ordfører Rita Ottervik hadde i dag hastemøte på St. Olavs hospital etter at en rekke avvik ble avdekket i en rapport. Nå sier direktøren ved sykehuset at han tar personlig ansvar.

Nils Kvernmo

Administrerende direktør på sykehuset, Nils Kvernmo, sier han skal ta personlig ansvar for å rydde opp i avvikene.

Foto: Hege Tøndel Jonli / NRK

møte ved st.olav

På møtet fredag var sykehusets ledelse og styreleder, samt kommunaldirektør for helse i Trondheim representert.

Foto: Hege Tøndel Jonli / NRK

På møtet var sykehusets ledelse og styreleder, samt kommunaldirektør for helse i Trondheim kommune, Helge Garås, representert.

– Det var et møte for å raskt kunne håndtere alle de avvikene som ble avdekket i kommunerevisjonens rapport, sier Ottervik til NRK.

305 avvik

Avvikene kom fram i en rapport bestilt av leder i kontrollkomiteen i Trondheim, Rolf Jarle Brøske. Rapporten viser totalt 305 avvik gjort i perioden november 2012 til mai 2014. 98 tilfeller av disse gjelder manglende varsling til hjemmetjenesten når pasienten skulle hjem.

I ett tilfelle gjaldt det en 80 år gammel mann som var bevisstløs da han ble sendt heim, og han døde kort tid etter at han kom til sykehjemmet der han bodde.

– Hva tenkte du når du fikk høre om dette omfanget?

– Det var totalt overraskende fordi samhandlingsreformen skulle være en måte å sørge for tryggere behandling av pasienter. Det er viktig at dette gjøres noe med, og det raskt, sier hun.

Rita Ottervik

– Det er viktig at dette gjøres noe med, og det raskt, sier ordfører i Trondheim, Rita Ottervik, til NRK.

Foto: Hege Tøndel Jonli / NRK

De 98 personene som har blitt sendt hjem i løpet av det siste året har ikke blitt fanget opp av kommunen, det har heller ikke blitt fortalt til ledergruppa rundt Ottervik. Det synes ordføreren er kritikkverdig.

– Jeg synes det er spesielt at vi ikke har rapporteringsrutiner som gjør at kommunens administrative ledelse blir orientert om dette. Her må vi skjerpe rutinene og rådmannen må gjøre en bedre jobb i informasjonsinnhenting fremover, sier Ottervik.

Marit Kvikne, infosjef ved St. Olav, forteller at det også er 25 avvik i andre kommuner hittil i år. Deriblant 11 i Malvik, seks i Melhus, tre i Hemne, to i Midtre Gauldal, to i Holtålen og ett i Hitra. Disse handler i stor grad om manglende opplysninger om medisiner og journalføring.

– Jeg skal ordne opp i det

Etter møtet sa administrerende direktør på sykehuset, Nils Kvernmo, at han skal ta personlig ansvar for å sørge for å rydde opp i manglende melding fra sykehuset til kommunehelsetjenesten når det overføres pasienter.

– Det gjør at jeg nå føler meg trygg på at det settes trykk på arbeidet fra sykehusets side, og vi forventer rapporter til politisk nivå i Trondheim og til styret på St.Olav, om hvordan arbeidet med å få fjernet avvikene går, sier Ottervik.

Kvernmo synes møtet i dag var nyttig, i den forstand at de fikk tatt opp utfordringene de har med samhandling mellom kommunen og sykehuset.

– Det er i en del tilfeller for dårlig varsling fra sykehuset, og ikke gode nok medisinske opplysninger som følger med pasienten ut. Jeg har sagt at dette er mitt ansvar, og at jeg skal ordne opp i det, sier Kvernmo til NRK.

Yngve Brox

Trondheim Høyres gruppeleder, Yngve Brox, er dypt skuffet over at det ikke har skjedd noe siden de tok opp saken i februar i fjor.

Foto: Hege Tøndel Jonli / NRK
Har vært tatt opp tidligere

Trondheim Høyres gruppeleder, Yngve Brox, forteller at deres parti tok opp problemstillingen i Formannskapet allerede i februar i fjor. De fikk da bekreftet at det var betydelige utfordringer med avvik når pasienter overføres til kommunen.

– Jeg er dypt skuffet over at det ikke har skjedd noe siden vi tok opp saken, situasjonen er akkurat like ille i dag som den var da, sier Brox til NRK.

Brox mener tilliten til evnen til å rydde opp, både fra sykehuset og kommunens side, er tynnslitt.

– Jeg forventer at man klarer å få orden på dette fra i dag av. Her er det nødvendig å ha nulltoleranse. Pasientene skal bli behandlet ordentlig, de skal være sikker på at folk ikke blir sittende hjemme uten hjelp, eller blir kjørt i koma mellom sykehus og kommune, sier Brox.