Sykefraværet i Nav er høyere enn landsgjennomsnittet

Nav, som blant annet skal bekjempe høyt sykefravær, har selv mer fravær enn arbeidslivet for øvrig. Det viser en gjennomgang NRK har gjort.

NAV-logo

Snittet for sykefraværet i Nav i Trøndelag ligger omtrent en prosent høyere enn landsgjennomsnittet for alle arbeidsplasser.

Foto: Sindre Øye Helgheim / NRK

I flere fylker var sykefraværet hos Nav i gjennomsnitt 8,2 prosent i 2016. Det er omtrent to prosentpoeng høyere enn landsgjennomsnittet for alle arbeidsplasser. Tallene gjelder for ansatte i arbeids- og velferdsetaten. På landsbasis hadde Nav et sykefraværet på 7,3 prosent i fjor. Også det er over landsgjennomsnittet.

– Vi er ikke fornøyd med et sykefravær på 7,3 i snitt for 2016. Vi synes det er for høyt og vi jobber derfor kontinuerlig med å redusere det, sier HR-direktør i Nav Inger-Johanne Stokke.

Krevende arbeid

HR-direktøren mener det er mange særtrekk hos Nav som kan forklare litt av årsaken til hvorfor sykefraværet er høyere i Nav enn på andre arbeidsplasser.

– Vi har mange medarbeidere i en førstelinje, hvor det i perioder er et høyt arbeidspress, sier Stokke.

Hun peker også på høy gjennomsnittsalder om en mulig årsak.

– Videre vet vi at en høy kvinneandel og en relativt høy gjennomsnittsalder hos medarbeidere har betydning for sykefraværet. I vår virksomhet har vi både mange kvinner og høy gjennomsnittsalder.

Nav i Sør-Trøndelag har et sykefravær på 7,2 prosent. Dette er ikke avdelingsdirektøren Bernt Asle Arntsen fornøyd med. Han forteller at de ansatte ofte møter mennesker i vanskelige situasjoner og tror det kan være en medvirkende årsak til sykefraværet.

– Det å stå i slike relasjoner over tid er krevende. Det er viktig for oss å sørge for at våre medarbeidere får påfyll av kompetanse til å stå i sånne tøffe brukermøter.

– Møysommelig arbeid

Nav forvalter en tredjedel av statsbudsjettet, og de fleste medarbeiderne er ansatt i Nav stat, mens rundt fjerdedel er ansatt i kommunene. NRK har kun fått tall på sykefravær for de statsansatte, men en stikkprøve blant kommunalt ansatte, viser at sykefraværet i Midtre-Namdal i fjor lå på 10,2 prosent.

Vegard Rydningen

Direktør for Nav Nord-Trøndelag, Vegard Rydningen, mener sykefraværet i Nav ikke er så høyt sammenlignet med en del andre deler av offentlig sektor, som også står nære folk i vanskelige livssituasjoner.

Foto: Johan Arnt Nesgård / Trønder-Avisa

Flere av de ansatte NRK har snakket med mener Nav ikke tar godt nok vare på sine ansatte. De vil imidlertid ikke stå frem med kritikken. Direktør for Nav Nord-Trøndelag, Vegard Rydningen, forteller dette er noe de bruker mye tid på.

– Vi bruker mye tid på dette med ledere, verneombud og tillitsvalgte. Vi ønsker å fremstå slik at det er de samme prinsippene som ligger til grunn når vi har sykefravær internt hos oss, som når vi følger opp andre bedrifter, sier Rydningen.

– Vi ser at tidlig og tett oppfølging av sykmeldte samt det å drive forebyggende arbeid har god effekt. De som lykkes med slike tiltak får ned fraværet, men vi ser også at dette er et møysommelig arbeid og som tar tid, sier Stokke.

Sykefravær i Nav 2016

Østfold

6,8 %

Oslo

6,7 %

Hedmark

6,9 %

Oppland

7,9 %

Buskerud

6,3 %

Vestfold

6,9 %

Telemark

8,2 %

Aust-Agder

8,2 %

Vest-Agder

5,5 %

Rogaland

7,0 %

Hordaland

6,8 %

Sogn og fjordane

5,6 %

Møre og Romsdal

7,0 %

Sør-Trøndelag

7,2 %

Nord- Trøndelag

7,1 %

Nordland

8,0 %

Troms

8,2 %

Finnmark

8,2 %