Svenske penger til Meråkerbanen

Fylkesordfører i Sør-Trøndelag Tore O. Sandvik mener svenskene kan være villige til å betale for elektrifisering av Meråkerbanen.

Les også: Lyntog ett skritt nærmere

Jernbaneskinner på Meråkerbanen på Hell

Svenskene vil kjøre sine elektriske tog til Trondheim, men da må Meråkerbanen få strøm.

Foto: Tor Beisvåg

I dag må svenskenes moderne tog snu på Storlien fordi det bare kan gå dieseltog på Meråkerbanen. Sandvik har nå sendt brev til svenske myndigheter, og bedt dem om å bidra til å betale for strømledning på Meråkerbanen.

Grunnen er enkel

– Norske planer om dette ligger langt fram i tid. Fra ti til tjue år. Det er alt for lenge, sier Sandvik.

Han har god tro på at svenskene kan være villige til å bidra fordi de er interesserte i å få sine tog fram til Trondheim. For å få til det må Meråkerbanen rustes opp.

– Dessuten har svenskene en annen strategi for jernbanen enn Norge har. De bygger ut og tar effektene etterpå.

Støtte fra flere

Også lederen av transport og kommunikasjonskomiteen på Stortinget, Knut Arild Hareide, vil at moderne svenske tog skal gå fra Stockholm til Trondheim.

– Det mest oppsiktsvekkende for meg er å se at Meråkerbanen ikke er elektrifisert. Vi ser jo nå de utfordringene vi har med lufttransporten, og da er vi avhengige av å ha en god jernbane. Jeg mener det er på høy tid at vi nå får elektrifisert Meråkerbanen, uttalte Hareide tidligere i april.

Han sier at Meråkerbanen er en interessant strekning for svenskene og ønsker altså at svenske tog skal gå helt fram til Trondheim.

Likevel er ikke Sandvik særlig imponert over motakelsen i Oslo.

– Vi har snakket med både svenske og norske parlamentarikere. Jeg må si at vi har møtt større forståelse for elektrifisering av Meråkerbanen i den svenske samferdselskommitéen enn i den norske, sier Tore O. Sandvik til NRK.

Midtnordisk

Politikere i Sør-Trøndelag og Västernorrland gikk i for to år siden sammen og vil ha høyhastighetstog mellom Trondheim og Stockholm.

Elektrifisering av Meråkerbanen mellom Trondheim og Storlien er ett av tre krav i en felles uttalelse fra Sør-Trøndelag fylkeskommune og Landstinget Västernorrland.

I fjor ville regjeringa utrede spørsmålet.

Meråkerbanen er ei 102 kilometer lang jernbanestrekning fra Trondheim til Storlien i Sverige. Linja ble satt i drift i 1881.Togene på strekninga kjøres på diesel. Det er 64 bruer, 59 planoverganger og en tunnel på Meråkerbanen.


I 2006 og 2007 ble banen opprustet. Aksellastkapasiteten ble økt og hastigheten for godstogene ble økt til 80 kilometer i timen.

Video fra Trøndelag

Nå åpner over fire mil med nye skuterløyper i Tydal. Kommunen er den første som åpner løyper for rekreasjonskjøring i Sør-Trøndelag.
Arnt Helge Volden gjorde et oppsiktsvekkende funn da han gikk seg på et hvalbein i Agdenes. som trolig er mellom 8000-12000 år gammel i Agdenes
Trøndere har alltid satt pris på en god kopp kaffe, men for 20 år siden ble vi introdusert for en ny smaksopplevelse - siden da har det dromedar kaffebar blitt en stor og sentral del av Trondhjems kaffekultur .