Svenske helsearbeidere ser mot Trøndelag

I Midt-Sverige har hundrevis av helsearbeidere mistet jobbene sine den siste tida.

Sykehusganger

Det er stor ledighet blant helsearbeidere i Midt-Sverige.

Foto: Illustrasjonsfoto: Colourbox.com

Svensk arbeidsformidling håper derfor at trønderske arbeidsgivere vil rekruttere en del av de mange kompetente helsearbeiderne som nå går ledige.

– Når godt over tusen stillinger er borte på den andre siden av grensa må vi samarbeide med våre svenske kolleger, sier fylkesdirektør i NAV Nord-Trøndelag, Jostein Solberg. Han peker på at regionene har samarbeidet på denne måten siden tidlig på 80-tallet.

1 200 stillinger blir borte

Ifølge den svenske Arbetsförmedlingen har omorganiseringene ved sykehusene i Midt-Sverige ført til at hele 1.200 stillinger vil forsvinne. 700 er sagt opp i Sundsvall , 300 i Ørnskøldsvik og mellom 100-200 i Østersund. Det er ansatte på mange nivåer som blir rammet – sykepleiere, hjelpepleiere, leger og andre spesialister.

Det skal holdes en jobbmesse i Sundsvall 18. mars, og der håper Melanie Hill, EURES-rådgiver i NAV Nord-Trøndelag, at svenske arbeidssøkende og norske arbeidsgivere stiller opp. Hun er spent på hva slags type personell som vil møte på messen og hvor mange som faktisk er interessert i å flytte på seg.

– Det er viktig at de som viser interesse for å jobbe i Norge virkelig er motiverte og ikke bare føler at de må fordi de er eller kan bli sagt opp, sier Hill.

Lite ledig i Trøndelag

Ifølge fylkesdirektør i NAV, Jostein Solberg er det ikke særlig mangel på helsepersonell i Trøndelag nå.

Jostein Solberg

Jostein Solberg i NAV Nord-Trøndelag vil legge tilrette for at svenske helsearbeidere kan søke på ledige stillinger i Trøndelag.

Foto: Mette Moslet Kjesbu / NRK

- I Nord-Trøndelag har det så langt i år har vært utlyst 377 nye jobber innen helse, pleie og omsorg, men det er også mange søkere til de aller fleste av disse stillingene, sier Solberg til NRK.
Likevel tror han at behovet for arbeidskraft er tilstede på en del områder. Han peker på at det er flere utkantkommuner i Trøndelag som sliter med å få tak i kompetente helsearbeidere til kommunehelsetjenesten. I tillegg er det flere steder store problemer med å få dekket opp med vikarer i sommerferiene.

– Og legespesialister fra Sverige har vi jo brukt i lang tid for å dekke behovet både i kommuner og sykehus i Trøndelag, sier Solberg. Han ser det som viktig å legge tilrette for at svenske helsearbeidere kan søke på ledige stillinger i Trøndelag.