Svensk rein lager trøbbel

Flere tusen svenske tamrein har invadert trønderske reinbeiteområder for andre år på rad.

Reinflokk
Foto: NTB arkivfoto Arne A. Tønset / SCANPIX

Svensk rein skaper trøbbel Årsaken til at reinen kommer er dårlige beiteforhold i nabolandet.

De svenske dyra skaper mye merarbeid for samene i Trøndelag, sier reindriftsagronom Asle Hasselvold. Han er redd for at invasjonen kan skade beitene på norsk side av grensa.

- Det i seg selv gjør at det blir dårligere for reinen her, men i tillegg så har det regna så mye at det blir ising og låste beiter.

 

Problem i fjor også

For andre år på rad skaper en svensk reininvasjon mye merarbeid for reindriftsutøverne i Trøndelag. Dyrene må samles, skiles og fraktes tilbake til Sverige så fort som mulig, for man ønsker slettes ikke at de trønderske reinbeitene skal brukes av store mengder svensk tamrein.

- Vi har marginale vinterbeiter her fra før av, så det kan fort bli kritisk når det kommer over så mange rein.

Både i Luru, Skjækerfjella og i Færen reinbeitedistrikter er det nå mye svensk rein. Reindriftsagronomen tror det dreier seg om flere tusen dyr som har flyktet til Norge.

 

Mye ekstra arbeid for samene

Kjell Jøran Jåma som er leder for Luru reinbeitedistrikt mener årsaken er sammensatt, og handler om alt fra beite til utbygging på svensk side.

- Det skyldes at vi har et skjevt rovdyrtrykk. De har mange flere rovdyr på svensk side enn på norsk side.

For samene betyr dette mer arbeid og mindre tid til pass og jobb som skal gjøres med egen flokk.

- Det går utover økonomien for oss. Vi bruker mye ekstra tid på å samle reinen og få skilt ut den svenske reinen. Hvis ikke dette tar en annen vending snart, så må vi blande inn myndighetene, sier Jåma.