NRK Meny
Normal

Ny parasitt sprer seg i elgstammen

Denne er ikke blitt sett på norsk elg siden 1987 - Nå sprer parasitten «svelgbrems» seg i Norge.

Elg med svelgbrems

Her er svelgbremser på vei ut av neseboret på en elg i Oslo i juni 2014.

Foto: Veterinærinstituttet

Veterinærinstituttet har de siste månedene påvist svelgbrems på elg i Trøndelag og på Østlandet. Parasitten er tidligere bare påvist hos elg i Pasvik i Finnmark i 1987.

Elg med svelgbrems

Fire svelgbremslarver bak i svelget på en elg fra Brandval ved Kongsvinger i juni 2014. To larver ligger under huden, mens to larver er på vei ut av svelgslimhinnen.

Foto: Veterinærinstituttet
Knut Madslien

Veterinær Knut Madslien oppfordrer folk om å kontakte Veterinærinstituttet dersom de oppdager svelgbrems på elg.

Foto: Veterinærinstituttet
Svelgbrems

Svelgbremslarver fra elg i Brandval samlet i juni i år.

Foto: Veterinærinstituttet

– Det er veldig rart at den sprer seg sørover. Vanligvis sprer parasitter seg nordover, sier veterinær og seniorforsker ved Veterinærinstituttet, Knut Madslien.

Svelgbrems er vanlig på rein, men ikke på elg.

Sprøyter larver inn i neseborene

Bremser er humleliknende fluer som gjennomfører sin larveutvikling i dyr.

Svelgbremsflua sprøyter levende larver inn i neseborene på elgen i løpet av ettersommeren.

Larvene kryper bakover i nesehula mot svelget. Der huker de seg fast i slimhinna.

– Larvene er små på høsten. Derfor er det vanskelig å oppdage dem under jakta, sier Madslien.

Utviklingen til store, voksne svelgbremslarver skjer på våren. Sent på våren slipper larvene taket og kommer ut gjennom elgens nesebor.

– Vi vet lite om effekten svelgbrems har på elgen, men reinen blir stresset av flua og løper rundt og rister på hodet. Vi antar at det er ubehagelig og kan gjøre det vanskelig å puste normalt, sier Madslien.

Når larvene er store graver de seg ned i bakken, forpuppes og en ny generasjon svelgbremsfluer klekkes på sommeren.

Sprer seg i Norge

Hver dyreart har sine egne arter av brems, og her i landet er reinens hudbrems og svelgbrems vanlige parasitter hos både tamrein og villrein.

Det er ikke påvist bremser hos rådyr eller hjort i Norge, men reinens hudbrems er i sjeldne tilfeller funnet hos hjort her i landet.

Elgens svelgbrems ble registrert i Pasvik i 1987, men har ikke vært påvist ellers i landet. Våren og sommeren 2014 ble parasitten påvist hos elg både i Trøndelag og på Østlandet.

Svelgbrems er vanlig på elg i Finland, og blir sporadisk påvist hos elg i Sverige.

– Funnene tyder på at elgens svelgbrems er under spredning her i landet, sier Madslien.

Ønsker hjelp

Veterinærinstituttet ønsker hjelp til å kartlegge utbredelsen av elgens svelgbrems her i landet.

– Det blir stadig flere parasitter som elgen må tolerere, sier Madslien.

Han oppfordrer alle som kommer i kontakt med døde elger om våren, og folk i viltnemnder som avliver trafikkskadde dyr, om å undersøke for bremselarver i nese eller svelg.

På våren og sommeren er larvene mellom tre og fire cm lange, og lette å oppdage.