– Elbilister kjører mer forsiktig

Det har kun vært to dødsulykker med elbiler på norske veier. Professor ved NTNU, Marianne Ryghaug, mener elbilister kjører mer økonomisk, og dermed tryggere.

Elbiler

Det er rundt 2,7 millioner personbiler i Norge og i overkant av 100.000 elbiler, skriver Teknisk Ukeblad.

Foto: Fredrik Varfjell / NTB scanpix

– I de intervjuene vi har gjort, finner vi flere som sier de har endret kjørestil og kjører mye mer forsiktig etter at de begynte å kjøre elbil, sier Ryghaug til Teknisk Ukeblad (TU). Hun har forsket på holdninger og atferd blant elbilister.

De to ulykkene som er registrert er en frontkollisjon mellom en Tesla og en Fiat i Røyken i april samt en kollisjon mellom en motorsyklist og en elbil i Skedsmo. Totalt døde 644 i trafikken fra 2013 til juli 2017, viser tall fra Statens vegvesen.

– Oppfattet som mindre solide

Med elbil har det vært cirka 150 ulykker med personskade fra 2013–2016. I samme periode har det vært totalt 20.000 ulykker med personskade, skriver Teknisk Ukeblad.

Ryghaug mener det er flere momenter i hennes forskning som kan forklare hvorfor elbiler er involvert i så få ulykker.

– Den første generasjonen elbiler var mindre. De ble nok oppfattet å være mindre solide og trafikksikre. Det kjøremønsteret man da etablerte med de, har flere fortalt at man også tok med seg videre til senere elbiler og til andre bensin- eller dieselbiler, sier Ryghaug til TU.

Denne tendensen er ikke like tydelig nå etter videre intervjurunder med eiere av nyere elbil-modeller, forteller hun.

Alvorlig ulykke Røyken

I april kolliderte en Tesla og en liten Fiat i Røyken i Buskerud i forbindelse med en forbikjøring. Ei 19 år gammel kvinne omkom og en mann i 50-årene er siktet for uaktsom kjøring.

Foto: Per Håkon Solberg / NRK

– Må ha et bevisst forhold til hvordan man kjører

Et annet funn Rygdahl gjorde var at det å ha elbil gjorde flere mer bevisst på energibruk, selv eiere av elbiler med god rekkevidde.

– En av de vi intervjuet formulerte det slik: Det går sport i det, blant Tesla-eiere, å bruke så lite strøm som mulig. Man vil kjøre så langt som mulig før man må lade, sier hun til TU.

Selv om hun kan si at dette er sant for en del, så har de ikke data for å si at dette gjelder alle.

Svein Ringen

Seksjonssjef i Trafikksikkerhetsseksjonen hos Statens vegvesen, Svein Ringen, mener det blir feil å sammenligne elbilulykker med ulykker med personbil generelt.

Foto: NRK

– Men skal man kjøre langt med elbil, uansett hvilken, må man ha et bevisst forhold til hvordan man kjører. En forbikjøring koster for eksempel rekkevidde.

– Feil å sammenligne elbilulykker med personbilulykker generelt

Seksjonssjef i trafikksikkerhetsseksjonen hos Statens vegvesen, Svein Ringen, mener det blir feil å sammenligne elbilulykker med ulykker med personbil generelt.

– Gjennomsnittsalderen på elbilene er mye nyere enn gjennomsnittsalderen på alle personbiler og derfor også sikrere med hensyn til sikkerhetsutstyr i bilen og lignende, sier Ringen til NRK, og legger til:

– Det er også grunn til å tro at kjørelengden er mye kortere per elbil enn per personbil med bensin og diesel. Det kan også være trafikantforskjeller på førerne, som alder og kjønn, uten at jeg kjenner til det.