Hopp til innhold

Mener regjeringen gir småpenger til flom- og skredforebygging

SV og MDG mener det haster med å sikre folk og hjem mot flere livsfarlige flom- og skredulykker. Men regjeringen vil avvente Gjerdrum-granskingen.

Leirskredet i Gjerdrum

VIL FORHINDRE DØDELIGE SKRED: Ti personer døde i kvikkleireskredet i Gjerdrum 30. desember 2020. Skredet var blant de største kvikkleireskredene vi har hatt i Norge.

Foto: Stian Lysberg Solum / NTB

VIL FORHINDRE DØDELIGE SKRED: Ti personer døde i kvikkleireskredet i Gjerdrum 30. desember 2020. Skredet var blant de største kvikkleireskredene vi har hatt i Norge.

Foto: Stian Lysberg Solum / NTB

I etterkant av kvikkleireskredet på Ask i Gjerdrum, har SV og MDG etterspurt et felles politisk løft for å forebygge flom- og skredulykker i Norge.

Begge partiene har fremmet stortingsforslag hvor de ber regjeringen bruke mye mer penger på å sikre folk og hjem over hele landet.

Stortinget skal debattere forslagene tirsdag 13. april.

– Det er altfor lite ressurser som er bevilget til dette, over flere år. Det regjeringen kommer med, er ganske små bevilgninger i forhold til behovet til NVE. Her trengs det et kraftig løft, sier stortingsrepresentant Lars Haltbrekken (SV) til NRK.

Både SV og MDG mener at det haster.

Stortingets muntlig spørretime

KRITISK: Lars Haltbrekken (SV) mener at olje- og energiminister Tina Bru (H) og regjeringen ikke har gjort nok.

Foto: Vidar Ruud / NTB

Peker på et enormt behov

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) har det overordnede ansvaret for å forebygge flomskader og skredulykker.

De anslår at det vil koste omtrent 4 milliarder kroner å gjennomføre dagens kjente behov for store sikringstiltak.

– Vi vet rett og slett ikke nok om hvordan grunnforholdene er i norske kommuner. Det betyr at man kan bygge hus der man kanskje ikke burde ha bygget.

Det sier fungerende leder i MDG, Arild Hermstad, til NRK.

På grunn av klimaendringer, vil det høyst sannsynlig bli kraftigere nedbør, regnflommer, stigende havnivå og mer skred i årene fremover. Samfunnet må klimatilpasses mer ekstremvær.

Samtidig har NVE innrømmet at det er reell fare for at de ikke klarer å fange opp og forhindre farlige utbyggingsprosjekt på grunn av ressursmangel.

– Vi mener dette er for dårlig av regjeringen. Det er fire år siden NVE påpekte at de trenger mer bevilgninger for å kartlegge flom- og skredrisiko i Norge, sier Hermstad.

– Frykter flere ras og tap av menneskeliv

Før påske ble stortingsforslagene fra SV og MDG behandlet i energi- og miljøkomiteen på Stortinget.

Flertallet i komiteen (Ap, Sp, SV, MDG) mener at det er «på høy tid å trappe opp innsatsen for flom- og skredforebygging» og at det haster med å ta igjen etterslepet.

Likevel fikk ingen av forslagene flertall i komiteen. SV og MDG fikk kun delvis støtte av Senterpartiet.

– Dette er sterkt beklagelig. Vi frykter flere veldig alvorlige ras og flommer med tap av både menneskeliv og store materielle verdier, hvis vi ikke får satt i gang forebyggende arbeid, sier Haltbrekken.

Landsmøtet til MDG

BEKYMRET: Fungerende leder i MDG, Arild Hermstad.

Foto: Terje Pedersen / NTB

Vil avvente Gjerdrum-gransking

Et ekspertutvalg som skal granske Gjerdrum-skredet, ble oppnevnt av regjeringen 5. februar.

Siden utvalget også skal vurdere regelverk og tiltak for å forhindre kvikkleireskred i hele landet, mener flere partier i energi- og miljøkomiteen (H, Frp, V, KrF) at man bør avvente konklusjonene fra Gjerdrum-granskingen.

Den første delrapporten om årsakene til skredet kommer i august. Men den endelige rapporten leveres først i løpet av januar 2022.

– Det er et uhyre viktig arbeid som utvalget er i gang med. Men vi kan ikke bare sitte stille og vente på rapporten, sier Haltbrekken og utdyper:

– Vi håper at regjeringen tenker seg om og likevel gir mer bevilgninger når revidert nasjonalbudsjett skal legges frem.

Regjeringen mener NVE får nok penger

– Jeg kan ikke forskuttere hva som kommer i revidert nasjonalbudsjett. Men regjeringen har bevilget ekstraordinære midler til flom- og skredsikring både i år og i fjor.

Det sier statssekretær Tony Christian Tiller (H) i Olje- og energidepartementet til NRK.

Regjeringen har over flere år fått kraftig kritikk fra flere partier og organisasjoner for å ikke prioritere forebygging av flom- og skredulykker.

Disse peker på at skadene – som kanskje kunne vært unngått – har kostet samfunnet mange milliarder kroner.

Statsekretær Tony Christian Tiller (H) i Olje– og energidepartementet

IKKE ENIG: Statssekretær Tony Christian Tiller (H) understreker at dagens regjering har økt satsingen på dette området sammenlignet med de rødgrønne.

Foto: OED / Scanpix

– Mener regjeringen at NVE har nok ressurser til å forebygge flom og skred i Norge?

– Ja. Men samtidig må vi erkjenne at flom- og skredforebygging er et omfattende arbeid. Og et økonomisk veldig kostbart arbeid, sier statssekretæren og utdyper:

– Jeg mener vi er på et bra nivå nå. Så er det en diskusjon om man skal øke bevilgningene i årene som kommer.

Regjeringen vil nå avvente Gjerdrum-granskingen før de tar stilling om det er behov for å endre forvaltningspraksis og «innretningen av statens bistand med kartlegging og sikring». Det skriver olje- og energiminister Tina Bru i et brev til Stortinget.