Styrker oppsyn i Børgefjell etter eggplyndring

På svensk side er fjellområdet stengt for ferdsel. På norsk side i Børgefjell koordineres og styrkes fjelloppsynet.

Politi, naturoppsyn og fylkesmann i Børgefjell

Politi, naturoppsyn og naturforvaltning fra Norge og Sverige samlet onsdag. Fjellkontrollen skal skjerpes.

Foto: Kjartan Trana/NRK

Onsdag var det et stort møte i det utsatte fjellområdet der naturforvaltningen både på svensk og norsk side deltok.

Skjerper kontroll

Hvert år stenger svenske myndigheter av store fjellområder på østsiden av Børgefjell nasjonalpark, som ligger i grenseområdet mellom Nordland og Nord-Trøndelag.

Fugleegg

Fjelljo-egg i Børgefjell. Fjelljoen er en av de mest ettertraktede artene for eggplyndrerne. Flere hundre slike egg er beslaglagt.

Foto: Kjartan Trana / NRK

Flere reirplyndrere på svensk side har blitt siktet etter at de har solgt egg til eggsamlere og fugleoppdrettere i Europa som vil ha truede rovfugler og ugler. En stor eggrøver-liga rulles opp i hele Europa med forgreininger til Norge. Mer enn 200 samlere har stjålet, byttet og kjøpt fugleegg ulovlig.

Nå styrker norske myndigheter oppsynet i Børgefjell.

– Mange har oppsyn i området. Vi samler og koordinerer styrkene slik at vi får et mer helhetlig tilsyn slik det er på svensk side, sier miljøkoordinator hos politiet i Trøndelag, Vidar Sunde.

Han sier at det ikke er aktuelt med et ferdselsforbud på norsk side.

Skjerper kontroll etter omfattende eggplyndring.

Politi og fjelloppsyn vil stanse eggplyndring.

Vil bevare artsmangfoldet

– Faunakriminalitet handler om store penger. Det er vårt ansvar at artsmangfoldet bevares. Da må det drives oppsyn slik at det ikke stjeles egg, sier Sunde.

På svensk side i fjellområdet ble en rekke fuglereir ranet for egg gjennom mange år og solgt i mange land i Europa. Saken er omfattende og hos tre av samlerne ble det beslaglagt mer enn 17.000 egg.

Streng kontroll i Børgefjell

Streng kontroll og ferdselsforbud på svensk side etter at det er avdekket omfattende reirplyndring.

Foto: Kjartan Trana/NRK

Lett å komme inn i området

På Svensk side har fjellområdene vært stengt for all ferdsel i fire år. Snart blir det et permanent naturreservat med ferdselsforbud, men med stier inn til Børgefjell. Det forteller nasjonalparkforteller Ruona Burman, leder for Naturvårdsenheten ved Lenssyrelsen i Jemtland.

– Vi må gjøre noe for å få folk til å forstå at dette er et veldig sårbart miljø. Det går en bilveg her og det er veldig lett å komme inn i områdene og de unike artene som finnes i denne delen av Skandinavia, sier ornitolog Jan-Eric Häggeroth.

Stiene gjør at alle som er interessert i fjellfugler og deres sjeldne egg kan gå inn i Børgefjell nasjonalpark. Nå skjerpes kontrollen på norsk side og politi og oppsyn kommer til å følge enda bedre med.

Fjelljo

Fjelljo fotografert på grenserøysa mellom Norge og Sverige, ved Stekenjokk.

Foto: Kjartan Trana / NRK