Styrker koronatelefonen

Trondheim kommune setter på flere folk til å svare på koronatelefonen. Flere hundre personer ringer dit hver dag og mange må vente svært lenge før de får svar. Mandag og tirsdag denne uka var det henholdsvis 530 og 583 henvendelser.