NRK Meny
Normal

Flertall for Brekstad og Austrått

Forslaget om å ha Brekstad som kommunesenter for en eventuell sammenslått kommune mellom Bjugn og Ørland opprettholdes.

bjugn ørland

Å enes om Botngård eller Brekstad skal være kommunesenter i en eventuell ny kommune har vært et vanskelig spørsmål for styringsgruppa som har fått i oppdrag å lede prosessen.

Foto: Gøril Furu

– Det er veldig delte meninger innad i styringsgruppa, men vi har flertall for å opprettholde innholdet i notatet som jeg la fram 18. november, sier Mjøen.

I prosessen mot en eventuell sammenslåing mellom Bjugn og Ørland kommuner er det satt ned en styringsgruppe som skal komme med sitt forslag til hvordan den nye kommunen kan utformes.

Mandag kveld gikk flertallet i styringsgruppa blant annet inn for å ha Brekstad som kommunesenter.

Odd Inge Mjøen

Leder i styringsgruppa, fylkesrådmann Odd Inge Mjøen, sier det er splittelse innad i gruppa, men at flertallet går for å foreslå Brekstad som kommunesenter.

Foto: Sør-Trøndelag Fylkeskommune
Kommunevåpen Bjugn

Bjugn kommunes kommunevåpen. Hvordan det nye kommunevåpenet for en eventuell ny kommune skal se ut mener styringsgruppa man må ta stilling til når et eventuelt nytt kommunenavn er på plass.

– Vårt mandat er å komme med forslag til de to kommunestyrene rundt en del vanskelige problemstillinger som skal legges til grunn for den videre politiske prosessen. Det gjelder i hovedsak hvor komunesenteret skal ligge, og hva den nye kommunen skal hete. Nå har flertallet i styringsgruppa talt, sier leder for styringsgruppa, fylkesrådmann Odd Inge Mjøen.

Vanskelig å enes

Styringsgrupa foreslår overfor de to kommunestyrene at Brekstad skal være senter for administrasjon og politikk i en sammenslått kommune, navnet foreslås å være Austrått kommune, og Botngård skal ha etatsledelse for kultur, fritid, skole og barnehager.

Kommunevåpenet har også vært et tema, men her mener styringsgruppa at utforminga av kommunevåpenet må komme etter at man er blitt enige om et kommunenavn.

– Nå skal innstillingen legges fram for de to kommunestyrene, så er det opp til de folkevalgte hvordan denne prosessen blir videre, sier Mjøen.

Ordfører i Bjugn, Arnfinn Astad (Ap), gikk i samråd med politikere og administrasjon i Bjugn ut før helga og stilte sju krav til hvordan de mente en ny storkommune måtte utformes.

I dette notatet var det det krav om at Botngård skulle være kommunesenter, og at navnet på den nye kommunen skulle ha "Fosen" i seg.

– Dette har vært diskutert i styringsgruppa i dag. Flertallet gikk for å støtte forslaget om å ha Brekstad som kommunesenter. Dette er spørsmål som nå må tas videre i kommunestyrene, sier Mjøen.

Astad stiller også spørsmålstegn om Bjugn blir en bedre kommune for innbyggerne hvis man slår seg sammen med Ørland enn om man står alene som kommune som i dag.

Splittet styringsgruppe

Styringsgruppa består av ordfører, varaordfører og rådmann fra begge kommunene. I tillegg sitter representant fra opposisjonen i hver av kommunene i gruppa, i tillegg til tillitsvalgtrepresentater og representater fra ungdomsrådet i hver kommune.

Fylkesrådmannen er leder for gruppa, og det er i tillegg en representant fra Fylkesmannen, etter ønske fra de to kommunestyrene.

Under behandlingen av saken mandag kveld var gruppen splittet.

–Styringsgruppa har vært stort sett delt etter kommunetilhørigheten, sier Mjøen.

Fylkesmannens representant og leder av styringsgruppa førte i dag til flertallet for å gå for Brekstad som kommunesenter og Austrått som kommunenavn.

(Artikkelen fortsetter under bildet.)

Kart Ørland Bjugn

Ørland og Bjugn kommuner ligger vest på Fosenhalvøya, og har i underkant av 10 000 innbyggere.

Ønsker å la 16-åringer stemme

Kommunestyrene i Bjugn og Ørland har sagt ja til å gjennomgå en prosess for å se på en mulig sammenslåing. Neste punkt nå blir om politikerne lar prosessen gå så langt at folket få si sin mening i en rådgivende folkeavstemning

– Vi har fått i jobb å foreslå en dato for rådgivende folkeavstemning. Den er satt til 24. februar 2014. Jeg er spent på om den blir noe av, sier Mjøen.

I mandagens møte ble det også flertall for å foreslå overfor kommunestyrene at man skal la 16-åringer og 17-åringer få avgi stemme i den rådgivende folkeavstemniga.

– Styringsgruppa var delt også på dette, men her stemte representantene for ungdomsrådet for, i tillegg til fylkesmannsrepresentanten, en fra Bjugn, lederen av styringsgruppa og representantene fra Ørland kommune, sier Mjøen.

Vil la folket si sitt

Ordfører i Ørland kommune, Hallgeir Grøntvedt (Sp), har tidligere uttrykt at han syns det er veldig viktig at prosessen når en rådgivende folkeavstemning.

Det begrunnet han blant annet med at man bør komme lengre denne gangen med sammenslåingsprosessen enn ved tidligere forsøk, og at man etter ei rådgivede folkeavstemning kan vise til at folket er blitt hørt.

Siste gang Ørland og Bjugn diskuterte kommunesammeslåing var i 2009.

Mjøen mener også at det er svært viktig at kommunestyrene lar prosessen denne gangen nå fram til ei rådgivende folkeavstemning.

Jeg har grunnleggende tillit til og tro på at kommunestyrene behandler denne saken slik at folket får anledning til å si sin mening, sier Mjøen.

Innstillingen fra styringsgruppa legges fram for de to kommunestyrene i desember.

Ørland kommunestyre behandler saken 12. desember, mens Bjugn kommunestyre tar dette opp 18. desember.

Årets første snø i Ørland

14 kilometer skiller tettstedene Botngård i Bjugn og Brekstad på Ørlandet. Dette bildet er fra Ørland.

Foto: Dagfinn Aune