Styret gransket ikke alle utgiftene

En tidligere ansatt i Rock City brukte selskapets VISA-kort til å betale for private kostnader over flere år.

Rock City

Styret i Rock City valgte å ikke granske udokumenterte utgifter fra før 2008.

Foto: Kjartan Trana / NRK

Bjørg Tørresdal

Bjørg Tørresdal tok over som styreleder i Rock City i 2009.

Foto: Sigurdsøn, Bjørn / SCANPIX

Styret i Rock City tok tak i problemet og ryddet opp for 2009, men valgte å la udokumenterte utgifter for tidligere år ligge.

Fryktet for økonomien

Høsten 2009 var prosjektet Rock City i ferd med å materialisere seg i Namsos. Leieavtalen for bygget som skulle huse senteret, var på plass. Men styret var redd økonomistyringen i selskapet ikke var som den skulle, og bestilte en rapport fra revisorfirmaet sitt.

"Som kommentert i tidligere revisjonsbrev nr., 4 2008 og nr. 3 2007, blir fortsatt selskapets VISA-kort brukt av NN til å betale private kostnader."

NRK Trøndelag har fått tilgang til rapporten som viser at en tidligere ansatt blandet sin private økonomi med økonomien til Rock City. De private utgiftene skal fortløpende ha blitt trukket fra lønna til vedkommende.

Men stikkprøver fra 2009 viser at den ansatte brukte Rock Citys VISA-kort til å betale for blant anna diesel, mat og reiser, uten å legge fram dokumentasjon på utgiftene.

Gjorde opp for seg

Vedkommende vil ikke stå fram, men sier til NRK at han har gjort opp for seg, og at alle utgiftene fra 2009 som det ikke var dokumentasjon for, er trukket fra lønna hans.

Tilbake i 2009 fører revisorrapporten til diskusjon i styret. NRK har fått utskrift av en utveksling av e-poster mellom enkelte av styremedlemmene.

"Spørsmålet nå er hvordan vi skal håndtere dette på en slik måte at det blir minst mulig omdømmetap for Rock City Namsos. Her må vi trø varsomt og reflektert. I motsatt fall kan hele prosjektet settes i fare."

Dette skrev et av styremedlemmene i Rock City. Styrelederen trakk seg etter at rapporten kom, men før han rakk å offentliggjøre den, sa den ansatte selv opp sin stilling. To fremtredende personer i oppbyggingen av Rock City var dermed ute av prosjektet i løpet av et døgn.

– Måtte ta ansvar

Bjørg Tørresdal kom inn som ny styreleder i Rock City.

– Da jeg kom inn var det et spørsmål om hva som var i ferd med å skje, og noen måtte ta ansvar, sier hun til NRK.

Foruten lederen bestod styret høsten 2009 av flere erfarne styremedlemmer. Blant andre regiondirektør for NHO i Trøndelag, Merethe Storødegård. Hun vil ikke uttale seg, og viser til daværende styreleder Tørresdal.

Ansvaret styret tok, var å rydde opp i de udokumenterte utgiftene for 2009. Tilsvarende utgifter fra årene før, slo de en strek over.

Så bare på 2009

I protokollen for styremøtet 18. desember 2009, står det:

"Styreleder ønsket en avklaring på spørsmålet om hvorvidt dette styret kunne la forhold fra 2007 og 2008 ligge uten nærmere behandling. Til dette svarte revisor ja."

– Ansvaret var mitt i den perioden jeg var styreleder i 2009, i vel et halvt år. Det er rett at jeg brukte revisorfirmaet som rådgivning, og jeg fikk det rådet og forholdt meg til det. Styret var også enig i at det vi ryddet opp i, var 2009, sier Tørresdal.

– Men hva var det som gjorde at du i det hele tatt lurte på om du burde se på 2007 og 2008?

– Det ønsker jeg ikke å kommentere.

Tørresdal understreker at hun rådførte seg med revisorfirmaet. Hun ble anbefalt å ikke ta opp økonomien for 2007 og 2008, fordi det forelå revisorgodkjente regnskaper for disse årene.

– Ikke god praksis

Arne Selvik er styreekspert ved Norges Handelshøyskole, og mener det ikke er god styrepraksis å la noe sånt ligge.

– Man må skille mellom to typer ansvar. Det ene er det rent juridiske ansvaret. Hva du kan bli dømt for. Det andre er det du skal stå til rette for overfor skattebetalerne, innbyggerne - for hele samfunnet. Du skal også ha ansvar for at virksomheten har et godt omdømme, sier Selvik til NRK.

Tidligere styreleder Bjørg Tørresdal sin kommentar til uttalelsene fra Selvik er at hun fulgte råd fra revisorfirmaet.

Rock City har til sammen mottatt over 50 millioner kroner i offentlige midler. Selskapet har et underskudd på 10 millioner kroner og ei gjeld på nærmere 30 millioner, og to uavhengige revisorfirmaer har gjennomgått driften.

Selskapet har fått en frist fra Kulturdepartementet til 20. mars på å vise at det er grunnlag for videre drift. Hvis ikke, er det slutt på pengene fra staten.