Hopp til innhold

Styrelederen beklaget Rock City-rot

Styreleder Erik Stene i Rock City beklaget i dag det økonomiske uføret selskapet har kommet i.

Erik Stene

Styreleder Erik Stene beklager at Rock City ikke har innfridd de forpliktelsene selskapet hadde.

Foto: Knut Reitan / NRK Trøndelag

Rock City har en negativ egenkapital på 10,6 millioner kroner, og klarer ikke å betale husleia til Namsos kommune.

Vil ikke reforhandle

Derfor må omfattende tiltak settes i verk for å unngå konkurs. Mye avhenger av at Namsos kommune ettergir gjeld til Rock City, og at husleia på 2770 kroner per kvadratmeter, reduseres.

Men Jarle Rasmussen i eiendomsselskapet Vestre Havn AS, er ikke innstilt på å reforhandle husleieavtalen selskapet har med Namsos kommune. Selskapet eier bygget hvor Rock City holder til i dag.

– Jeg er ikke blitt kontaktet av noen i denne saken og mener avtalen må være som den er. Jeg er ikke innstilt på å reforhandle inngåtte avtaler, sier Jarle Rasmussen til NRK.

– Må bare si unnskyld

– Det er bare å si unnskyld, og beklage at vi ikke har klart å innfri vårt nasjonale mandat, sa Erik Stene på en pressekonferanse i ettermiddag.

For det meste har gått galt rent økonomisk for Rock City etter den storslagne åpningen av senteret 11. november 2011.

Uryddighet og rot har preget selskapet, men så langt er det ikke avdekket misligheter av økononomisk art blant de ansatte i perioden 2009 til 2012 som revisjonsrapporten fra PwC omhandler.

Det som er klart er at Opplevelsessenteret - eller Trønderrockmuseet - ble mye større enn opprinnelig planlagt. Men ingen kan i dag riktig forklare hvorfor senteret ble så stort, på bekostning av blant annet ressurssenteret for norsk pop og rock som var bestillingen fra regjering og storting.

Museum til 40 millioner

Trønderrockmuseet til over 40 millioner kroner ble sterkere og sterkere vektlagt, men dette var egentlig et lokalt ansvar. Vedtaket om å satse så mye på opplevelsessenteret ser i følge revisjonsrapporten ikke ut til å ha vært styrebehandlet og formelt sett vedtatt.

Mange har stilt spørsmål ved hvor det ble av brevet fra Kulturdepartementet fra 24. april 2007, hvor det klart går fram at regjeringen ikke støtter et Trønderrockmuseet med penger. Dette blir ikke klarlagt i rapporten fra PwC. Daværende daglig leder Terje Tranaas som mottok brevet, kan i dag ikke huske om det ble lagt fram for styret. Mye tyder på at det ikke ble det. Brevet er heller ikke journalført hos Rock City.

– Men i Rock City-organisasjonen var man kjent med dette brevet, understreket Erik Stene på pressekonferansen i ettermiddag, selv om Tranaas sin etterfølger, Bjørg Tørresdal, sier hun aldri har sett brevet.

20 millioner i lån

I dag er Rock City først og fremst et opplevelsessenter med et ubetjent lån på 20 millioner kroner som Namsos kommune er garantist for. Opprinnelig skulle senteret overføres til museene allerede i 2010, men ingen i Rock City ser ut til å ha arbeidet særlig mye med dette spørsmålet.

– I dag er det klart at dette aldri ble gjennomført, men det må gjøres. Men Opplevelsessenteret har et lån på 20 millioner som vi hefter med, sier Erik Stene.

Rapport Rock City

Erik Stene orienterte i dag Namsos-politikerne om situasjonen i Rock City.

Foto: Kjartan Trana / NRK

I praksis betyr det at Namsos kommune som garantist må innfri lånet for at Opplevelsessenteret kan være interessant for for eksempel Museet Midt.

– Opp til eierne

Erik Stene sier det nå blir opp til Namsos kommune og Kulturdepartementet å stake ut veien videre for Rock City. Selskapet jobber nå med å lage en virksomhetsplan som skal beskrive det man ønsker å satse på i årene framover. En plan som er helt nødvendig om Namsos kommune skal redde Rock City fra konkurs.

– Vi må vise oss fram nasjonalt, og vi må ut av huset for å vise det, undetstreket Erik Stene på pressekonferansen. For det er liten tvil om at Rock City har manglet tillit i musikkbransjen. Nå skal selskapet skape både tillit og legitimitet i bransjen.

– Jeg tror på videre drift for Rock City etter møtet med Namsos-politikerne i dag, sier Erik Stene.

Manglende kontroll

Ellers i rapporten fra PwC rettes det kritikk mot ledelsen i Rock City for manglende kontroll med økonomien.

I tillegg ble avtaler inngått med leverandører uten konkurranse, og det ble heller ikke ført anskaffelsesprotokoll. Dette er Rock City forpliktet til gjennom loven om offentlige anskaffelser.

Rock City har manglet arbeidsavtaler, og stillingsbeskrivelser for de fleste av sine ansatte. Det er også flere eksempler på at styrets beslutninger ikke er fulgt opp av administrasjonen. Dette har heller ikke styret gjort noe mer med.

– Nå blir det opp til eierne å ta stilling til om det som har kommet fram i rapporten, skal følges oppp videre. Vi har en betalingsavtale med kommunen. Vi har også avviklet de fleste ansettelsesforhold, og vi har reforhandlet avtaler. I tillegg er vi i en løpende dialog med Kulturdepartementet og andre samarbeidspartenere. Vi er fast bestemt på å prioritere ressurssenteret i 2013, sier Erik Stene.

– Jeg er forbannet

Kåre Aalberg

SVs Kåre Aalberg er forbannet på rotet i Rock City, og krever at noen stilles til ansvar.

Foto: NRK

I formannskapet i Namsos ble det debatt rundt økonomien i Rock City i dag. Mange av politikerne er sinte fordi penger som kommunen har garantert for, er brukt til andre formål enn det som var meningen.

– Så langt har jeg bare vært lei meg for det som har skjedd i Rock City. Nå er jeg forbannet. Jeg krever at noen i Rock City må holdes ansvarlig for det som har skjedd, sier tidligere ordfører Kåre Aalberg (SV).

Erik Stene innrømmer at det har skjedd kritikkverdige forhold, men sier det må bli opp til eierne å holde noen i Rock City ansvarlig for den manglende økonomiske styringen.