Fikk beskjed om å brenne i helvete etter presteforslag

Noen er sterkt imot at studentprestene ikke lenger skal ha fast plass på NTNU.

Andreas Knudsen Sund, leder av Studenttinget ved NTNU

STERKE REAKSJONER: Andreas Knudsen Sund synes det er synd at prestedebatten har tatt til dels hatefulle vendinger.

Foto: Kirsti Kringstad / NRK

Studenttinget ved Norges største universitet vil behandle alle livssyn likt. Med det foreslår de at studentprestene ikke lenger skal ha fast tilhold på NTNU, slik de har hatt siden 80-tallet.

Vedtaket har vekket stort engasjement – både for og mot.

Langt større enn hva Andreas Knudsen Sund, leder for studenttinget, hadde forestilt seg.

Etter at NRK først fortalte om dette for knapt to uker siden, har saken blitt omtalt og debattert i flere medier, og Sund har vært debatt i Dagsnytt 18 mot domprost Ragnhild Jepsen.

Men han har opplevd også noe langt mer uhyggelig.

– Det er veldig trist at det er sånn

– Det er dessverre en lei realitet med å mene ting i offentligheten at en ofte mottar hatmeldinger, sier Sund til NRK.

«Du gjør meg kvalm», skal ha vært budskapet i en av meldingene han fikk på Facebook.

I tillegg har noen trykket seg inn på den private instagramprofilen hans og kommentert under et av bildene hans. Universitetsavisa skrev først om Insta-kommentarene.

"Norge er et kristent land. Din jævla amøbe. Autistjævel", lyder en av kommentarene Andreas Knudsen Sund fikk under et av bildene sine på Instagram
Foto: Skjermdump, Instagram

Sund er blitt kalt blant annet «autistjævel» og har fått beskjed om å brenne i helvete.

Det er den samme brukeren som har skrevet disse kommentarene.

"Brenn i helvete", lyder en av kommentarene Andreas Knudsen Sund fikk under et av bildene sine på Instagram
Foto: Skjermdump, Instagram

– Det er veldig trist at det er sånn. Selv om dette ikke går særlig inn på meg, øker slikt terskelen for mange som vil uttale seg offentlig, sier Sund, som også har merket kommentarfeltene i enkelte nettaviser.

Ut mot norske verdier

Mange av dem som har engasjert seg i prestesaken har ifølge Sund ingen tilknytning til NTNU.

– Når du berører religion, er det veldig viktig for dem som er troende. Disse engasjerer seg ekstra. Og så har det vært mye debatt i USA om at universitetscampusene er blitt for politisk korrekte. Jeg tror nok noen har overført denne debatten til vår sak.

Saken, som egentlig har bakgrunn i plassmangel på NTNU, er i flere fora blitt en verdidebatt.

– Noen tenker at vi vil ut med de gamle, norske verdiene, sier Sund.

Han sier enkelte tror studenttinget ønsker å avvikle tilbudet om studentprester, noe som ikke stemmer.

Det handler om å likebehandle alle religioner og livssyn, sier Sund.

Skal prestene fortsatt få fastsatt areal, må også andre livssynsorganisasjoner få det. Det er det ikke plass til, mener studenttinget.

De mener også at et livssynsenter hvor prester og andre organisasjoner kan ha tilhold sammen vil kreve for mye areal.

– Vi tror tilbudet fortsatt kan eksistere i sunn tilstand med arealer utenfor campus. Og de vil fortsatt kunne leie lokaler på campus for arrangementer og så videre. De skal ikke utestenges, sier Sund.

Student: – Vedtaket bør behandles på nytt

Sund opplever at de fleste studentene støtter vedtaket om at prestene ikke lenger skal få fast plass på NTNU.

– Det tror jeg i stor grad er fordi de har stor kjennskap til saken og kjenner arealproblematikken på kroppen, sier han.

Men vedtaket møter også motstand hos «sine egne».

– Vedtaket bør behandles på nytt, sier Christian Hallvard Dahl Nielsen, kunsthistoriestudent ved NTNU.

Etter at vedtaket ble fattet, er det kommet flere argumenter på bordet som ikke var med i den opprinnelige behandlingen, ifølge Nielsen. Han snakker blant annet om argumenter om plassmangel.

– Allmennytten for studentene blir større dersom man kan avse ett rom til studentprest, studenthumanist og andre livssynsveiledere, i stedet for at studentfrivilligheten skal få sitt 58. rom, slik det står i sakspapirene.

Christian Hallvard Dahl Nielsen

– PRESTENE TRENGS PÅ CAMPUS: Christian Hallvard Dahl Nielsen mener studentene trenger studentprester og andre de kan prate med om eksistensielle spørsmål.

Foto: Jana Pavlova

Mener studentene trenger prestene

Nielsen er selv kristen, men i debatten argumenterer han ikke på religiøst grunnlag. Han understreker at religiøse så vel som ateister engasjerer seg.

– Og veldig mange mener det samme; at dette er en dårlig idé.

Hans inntrykk er bred enighet om at studentene har behov for noen å prate med om eksistensielle spørsmål.

– Studentprestene, men også studenthumanister og andre, har veldig mye å bidra med på det området. Kanskje mer enn hva en psykolog kan. Psykologer kan bidra med veldig mye – vi trenger absolutt dem. Men vi trenger begge stemmer. De kan utfylle hverandre.

Studentprest Martin Braut Tjelle har tidligere sagt til NRK at de ønsker seg et livssynsåpent campus, hvor studentprester og andre livssynsorganisasjoner kan dele lokaler på NTNU.

Det synes Nielsen er en god idé.

Ennå ikke avgjort

De 25 representantene i studenttinget er demokratisk valgt. Leder Andreas Knudsen Sund sier at ingen har gitt signal om at de vil ta opp saken på nytt, eller at saksgangen har vært manglende.

Hva som til sjuende og sist skjer med studentprestene, er foreløpig ikke avgjort.

– Arbeidsgruppen, hvor vi har en representant, skal ferdigstille arbeidet sitt i form av en rapport. Den skal sendes videre i slutten av april til NTNU sentralt, sier Sund.

Det er ledelsen ved universitetet som skal ta den endelige beslutningen om hva som skjer med studentprestene. Studentene er representert i foraene hvor beslutningen tas.