Student kastes ut av universitetet

NTNU mente en psykologistudent ikke var skikket for yrket. Frostating lagmannsrett har nå gitt universitetet medhold i å sparke studenten.

Gløshaugen, NTNU

NTNU har fått rettens medhold i at det var rett å utelukke en psykologistudent som de mente ikke var egnet til jobben, fra studiet.

Foto: Bent Lindsetmo / NRK

Tingretten kom i sin tid til den motsatte konklusjonen, skriver nettavisen Khrono. Laveste rettsinstans kjente i første rettsrunde vedtaket om å utestenge studenten for ulovlig, og påla universitetet å forsøke å gjøre studenten mer skikket til den jobben han skulle inn i.

Psykologi-miljøer reagerte under praksis

Da den nå 31 år gamle studenten var ute i praksis på profesjonsstudet i psykologi, kom det inn flere rapporter på at studenten ikke var egnet til jobben han var i ferd med å utdanne seg til.

Også medelever reagerte på studentens oppførsel, og hva han kunne finne på å si til dem, målt opp mot at han skulle ut og behandle pasienter med psykiske plager og sykdommer.

Noen av medstudentene skrev også under på en underskriftsliste, der de bad universitetet ta opp hans skikkethet til vurdering.

Fikk ekstra veiledning

Under ekstra veiledning for å bli bedre i rollen studenten i framtida er tenkt å ha, oppstod det konflikter. Til slutt ble det nok for en av veilederne som bad studenten meget tydelig om å skjerpe seg.

Etter hvert endte saken med at universitetet valgte å iversette en formell utestengelses-sak, som fikk som resultatet at studenten ble nektet å fullføre studiet som han da hadde tre år igjen av.

Dermed havnet saken for retten, der studenten vant fram i første rettsrunde og fikk lov å fortsette. Universitetet valgte å anke denne dommen.

Prinsippsak

Frostating lagmannsrett har avsagt en dom som kan få prinsippielle følger.

Det skal ikke være enkelt å utelukke en student som er i gang med et studium fra å fullføre det, så lenge studenten selv mener han skal klare det yrket han er på veg mot.

Nå gjenstår det å se om dommen i Frostating lagrett og distansen mellom denne dommen og tingsrettens tidligere dom, er så stor at saken kan være av prinsippiell interesse for Høyesterett. Om studenten velger å anke dommen videre, noe som ikke er usannsynlig.