Hopp til innhold

Strømmålere kan true sikkerheten

Innføringen av nye, avanserte strømmålere (AMS) kan gi hackere muligheter til å ta over strømforsyningen i store byer i Norge.

Smarte strømmålere

Nye strømmålere kan misbrukes om de ikke sikres godt nok, viser en ny rapport fra SINTEF i Trondheim.

Foto: Silje Kolaas / NRK

– Dette er noe bransjen må ta alvorlig, sier forsker Maria Bartnes Line, ved SINTEF i Trondheim til NRK.

Hun står bak den nye rapporten fra SINTEF som er utarbeidet for Norges Vassdrags og Energidirektorat, NVE. Den er gjengitt i Teknisk Ukeblad.

Omfattende skade

Maria Bartnes Line

SINTEF-forsker Maria Bartnes Line har kartlagt sikkerhetsproblemene rundt de nye strømmålerne som skal koble boliger opp mot strømnettet via internett.

Foto: Lars Erik Skjærseth / NRK

De nye avanserte strømmålerne som skal være på plass hos norske forbrukere innen 2017, åpner for at uvedkommende kan trenge seg inn i kraftnettet og gjøre omfattende skade, konkluderer rapporten.

– Politisk motiverte som ønsker å ramme samfunnet kan gjennom dette ha muligheten til å ta over kontrollen av distribusjonsnettet og mørklegger hele byer, sier Line.

I rapporten skriver SINTEF at når systemer er koblet sammen og mot Internett, vil det være angripers fantasi, kompetanse og motivasjon som setter grenser, og det er nærmest umulig å beskrive alle mulige situasjoner.

Kommet langt

Nord-Trøndelag Elektrisitetsverk har kommet langt med de nye, avanserte strømmålerne. En av dem som arbeider med det, Ståle Gullbrekken, sier til Teknisk Ukeblad at nye systemer kan inneholde mye, både av trusler og muligheter. Han mener nettselskapenes evne til å formulere kravspesifikasjoner blir helt avgjørende framover.

SINTEF-forsker Maria Bartnes Line mener den nye rapporten nettopp viser hvor viktig dette er.

– Bransjen er i gang med å se på hvordan dette kan gjøres på en sikker måte. De må balansere mellom hensynet til hva som er gunstig for bransjen og hva som må til for å hindre tilgang fra uvedkommende, sier Line.