Strømbrudd på Byåsen

  • Alle har fått tilbake strømmen

    Alle av Trønder Energis kunder har fått tilbake strømmen etter at det har oppsto en feil i strømforsyningen i området Ugla, Bjørnebyen. 1379 kunder var uten strøm kunder

  • 1217 har fått tilbake strømmen

    162 kunder er fortsatt uten strøm på Byåsen, ifølge Trønderenergi Nett. De resterende kundene kan i følge selskapet forvente å få tilbake strømmen i løpet av kort tid.